Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wykonanie dwóch projektów robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na wskazanych lokalizacjach w północnej części Polski Krajowy 2022 2022
Wielozadaniowy pojazd specjalny Centrum Geozagrożeń – Etap II: sudium wykonalności Krajowy 2022 2022
Środki na finansowanie w 2022 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2022 2022
Modernizacja systemu backupu w celu wzmocnienia bezpieczeństwa danych Krajowy 2022 2022
Zakup plotera Krajowy 2022 2022
Zakup młyna do rozdrabniania gruntów i skał Krajowy 2022 2022
Ocena zawartości metali krytycznych w sferosyderytach w wybranych regionach Polski Krajowy 2022 2022
Edukacja geologiczna i działalność wystawiennicza Muzeum Geologicznego PIG-PIB Krajowy 2021 2022
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 Krajowy 2021 2023
Opracowanie i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich Polski w skali 1:50 000 w celu zwiększenia zasobu cyfrowego CBDG Krajowy 2021 2023