KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 91 do 103 z 103 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
WorldMinds: Geographical Perspectives on 100 Problems. Commemorating the 100th Anniversary of the Association of American Geographers 1904–2004

Janelle D., 2004

254 2016-10-31
Współczesne problemy górnictwa i geoinżynierii
84 2018-12-17
Współczesne przemiany rzeźby Polski

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008

371 2017-01-17
Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni górskiej, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 3

Święchowicz J., 2002

267 2017-01-17
Współoddziaływanie wód zwykłych i leczniczych- zasady dokumentowania, ochrony i gospodarki wodnej
Ciężkowski W. (red.), 2007
940 2010-12-10
Wuermian glaciation and climate in the western Mediterranean based on investigations in the mountain chain of Corsica
Krumrei I., 2009
388 2014-05-07
Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej

Święchowicz J., Michno A., 2016

325 2017-01-17
Wycena wartości aktywów górniczo- geologicznych : standardy wyceny
Uberman R., 2009
1654 2010-12-10
Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce

Ciężkowski W. (red.), 2002

1387 2010-12-10
Wytyczne dobrej praktyki : ochrona ludzi i środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek
2010
751 2013-03-22
Wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego dla złóż wód podziemnych uznanych za kopaliny : poradnik metodyczny

Ciężkowski W., Kapuściński J., 2011

838 2013-05-09
Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska - poradnik metodyczny

Małecki J. J. (red.), 2006

2292 2010-12-10
Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji
Michalak J., Nowicki Z. (red.), 2009
1077 2011-04-13