ZAKRES DZIAŁANIA

  • Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów z zakresu geologii i nauk pokrewnych.

  • Działalność informacyjna prowadzona w oparciu o zasoby własne oraz zewnętrzne źródła informacji.

  • Wymiana publikacji Instytutu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

  • Opracowanie  Bibliografii Geologicznej Polski.

  • Współpraca z Amerykańskim Instytutem Geologicznym (American Geological Institute - AGI) w zakresie przekazywania opisów bibliograficznych do GeoRef.

  • Nadzór i koordynacja działalności filii Biblioteki w oddziałach regionalnych Instytutu.

  • Współpraca z innymi bibliotekami naukowymi.