fb 210Geolodzy z PIG zorganizowali na plaży w Gdyni Orłowie piknik naukowy. Wyjaśniali, kiedy powstało Morze Bałtyckie i jak będzie się zmieniać jego poziom. Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa skał i skamieniałości znalezionych na polskiej plaży.

emodnetPrzedstawiciele służb geologicznych i instytucji badawczych z 17 krajów Europy podsumowali w Gdańsku dotychczasowe osiągnięcia w pozyskiwaniu, harmonizacji i udostępnianiu informacji o geologii mórz europejskich.