astra ktGlobalne ocieplenie to fakt potwierdzony naukowo. Wzrost średnich temperatur na powierzchni ziemi jest już zauważalny, a tendencję tę można zmniejszyć redukując emisję gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka. Wczesne przyjęcie postawy adaptacyjnej wobec zmian klimatycznych znacznie zmniejsza potencjalne ryzyko finansowe i społeczne wynikające z tej sytuacji. Przemyślane strategie adaptacyjne mogą również wpłynąć na podniesienie jakości codziennego życia, np. poprzez utrzymanie istniejących i tworzenie nowych możliwości rekreacyjnych. Podkreśla to konieczność zaangażowania ze strony opinii publicznej.

seareg1 W latach 2003-2005 Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Geologii Morza uczestniczył w projekcie współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej - SEAREG (Sea Level Change Affecting the Spatial Development in the Baltic Sea Region). Instytut, jako partner zewnętrzny projektu, był odpowiedzialny za dostarczanie danych dotyczących miasta Gdańska oraz udzielał konsultacji naukowych.