BADANIA POLOWE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

grafika ilustracyjna


Bezpieczne posadowienie obiektów budowlanych nie jest możliwe bez wiedzy o podłożu gruntowym. W celu określenia jego właściwości Państwowy Instytut Geologiczny oferuje przygotowanie programu badań geologiczno-inżynierskich, koordynację prac badawczych, wykonanie kompleksowych badań terenowych z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod badawczych oraz merytoryczne wsparcie w zakresie interpretacji wyników badań. Możemy szybko ocenić przydatność podłoża dla budownictwa, dokonać wnikliwej charakterystyki jego właściwości oraz określić szczegółowo model budowy geologicznej terenu przeznaczonego pod inwestycję na potrzeby prac projektowych na każdym z etapów procesu budowlanego.

OFERTA

W RAMACH TERENOWYCH BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH WYKONUJEMY:

 • wiercenia geologiczno-inżynierskie mechaniczne i ręczne,
 • sondowania geotechniczne (statyczne, dylatometryczne, dynamiczne, ścinające i sejsmiczne),
 • badania płytą dynamiczną lub VSS,
 • badania filtracji sondą BAT,
 • badania makroskopowe gruntów i skał wg starej i nowej klasyfikacji,
 • dozór geologiczny i koordynację prac terenowych,
 • pomiary zwierciadła wód gruntowych,
 • pobór próbek gruntów, skał i wody,
 • analizy stratygrafii i genezy gruntów i skał,
 • pomiary podstawowych parametrów fizykochemicznych próbek wody bezpośrednio w otworze (ph, przewodność elektrolityczna, mineralizacja itp.),
 • tymczasowe piezometry pomiarowe,
 • próbne pompowania,
 • kontrolne i sprawdzające badania podłoża,
 • kartowanie geologiczno-inżynierskie,
 • geodezyjną lokalizację i niwelację punktów badawczych.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym, specjalistycznym oprogramowaniem oraz wykwalifikowaną kadrą specjalistów posiadających uprawnienia geologiczne kategorii V, VI, VII, X, XI i XII oraz uprawnienia geodezyjne kategorii I.

Zapraszamy do współpracy!
 

APARATURA

 • samojezdna wiertnica geologiczno-inżynierska,
 • odbiorniki GPS/GNSS pozwalające określić lokalizację punktów z dokładnością do 1 cm,
 • sprzęt do pomiarów niwelacyjnych,
 • próbniki do poboru próbek klasy 1,
 • sondy dynamiczne lekkie, średnie i ciężkie,
 • sondy ścinające (FVT, PSO),
 • sondy statyczne z modułem sejsmicznym (CPTU, SCPTU),
 • dylatometr płaski Marchettiego z modułem sejsmicznym (DMT, SDMT),
 • płyta dynamiczna,
 • płyta VSS,
 • 4-elektrodowy stożek elektryczny.

KONTAKT

dr Marta Sokołowska
Zakład Geologii Inżynierskiej
tel. 22 45 92 708
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

mgr Michał Jaros
Zakład Geologii Inżynierskiej
tel. 22 45 03 618
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Adam Roguski
Zakład Geologii Inżynierskiej
tel. 22 45 03 616
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat Zakładu Geologii Inżynierskiej
tel. 22 459 2524