TWORZENIE I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

 bazy d geol inz

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zgromadził największy w Polsce zasób danych geologiczno-inżynierskich. Stanowi on istotny potencjał informacyjny dla budownictwa. 

 

BAZA DANYCH GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH (BDGI)
zawiera informacje o ponad 260 000 punktów dokumentacyjnych.

 

Dysponujemy danymi z obszaru 9 miast Polski:

1 Warszawa

2 Katowice

3 Trójmiasto

4 Kraków

5 Poznań

6 Wrocław

7 Rybnik

8 Łódź

9 Wałbrzych

 

Gromadzimy także dane z innych obszarów:

10 Bydgoszcz

11 Koszalin

12 pow. płocki

13 pow. piaseczyński

14 klifowe wybrzeże Bałtyku na odcinkach: Jastrzębia Góra, Orłowo i Oksywie-Babie Doły

 

BAZA ZAWIERA DANE PRZESTRZENNE WARSTWY TEMATYCZNE GIS
DOTYCZĄCE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH, M.IN.:

 

 • Geologia na wybranych głębokościach (serie geologiczno-inżynierskie)
 • Głębokość występowania gruntów problematycznych (np.: grunty ekspansywne, grunty zapadowe, grunty podatne na deformacje filtracyjne, grunty silnie osiadające, zwietrzeliny i inne)
 • Głębokość występowania skał starszego podłoża
 • Głębokość występowania udokumentowanych poziomów wód podziemnych
 • Obszary zagrożeń powierzchniowymi ruchami masowymi
 • Przekroje geologiczno-inżynierskie
 • Punkty dokumentacyjne (otwory badawcze, szurfy, wkopy)
 • Warunki geologiczno-inżynierskie na wybranych głębokościach
 • Występowanie gruntów antropogenicznych
 • Występowanie gruntów słabonośnych
 • Stopień udokumentowania terenu

 

OFERTA

 

WSPARCIE W PROCESIE BUDOWLANYM
ANALIZY GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE PROJEKTOWANYCH INWESTYCJI

 

Na podstawie danych zgromadzonych w BDGI można:

 • ustalić ogólną budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne, grupy nośności podłoża, warunki geologiczno-inżynierskie, zagrożenia ruchami masowymi, podtopieniami i osiadaniem
 • opracować kompletny model geologiczny (integrując dane z bazy BDGI z danymi projektowymi dla inwestycji, np. danymi CAD)
 • wstępnie zidentyfikować zagrożenia geologiczne w rejonie inwestycji
 • zebrać wstępne założenia do projektowania geotechnicznego

 

OPROGRAMOWANIE

 • ArcGis, Geoplan, Geostar, CPTUPro, Statistica, CBDG

 

bdgi logo

Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich

 

dik

Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania budowy dróg i linii kolejowych

 

otw geoinz2

Otwory geologiczno-inżynierskie w przeglądarce geograficznej CBDG

 

KONTAKT

 

Warszawa

mgr Malwina Judkowiak
Centrum Geozagrożeń
tel. 22 45 03 613
fax (+48) 22 45 93 613
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.