Przegląd Geologiczny (2015-09) tom 63

pg okl 1 2015 09pg okl 4 2015 09

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

510
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (45 KB)
Mirosław Rutkowski

KALENDARIUM

 

512
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (46 KB)
Maja Kowalska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

515
pdf I Sympozjum Geoparków w Arequipa – Peru, 14–17.07.2015 (481 KB)
Andrzej Gałaś

 

WYDARZENIA

 

516
pdf Peruwiańczycy odkrywają zasługi Konstantego Jelskiego (1837–1896) dla przyrodniczego poznania Peru (63 KB)
Katarzyna Maria Gołuchowska Dunin-Borkowska

 

POŻEGNANIA

 

519
pdf Kazimierz Dubiński 1928–2015 (50 KB)
Wojciech Salski

 

520
pdf Aleksander Jeliński 1920–2015 (56 KB)
Maciej Podemski, Halina Urban

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

522
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (53 KB)
Jerzy Zagórski

 

GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE

 

525
pdf Surowce skalne Zagłębia Wołyńskiego w okresie II Rzeczypospolitej i ich wykorzystanie (747 KB)
Janina Wiszniewska, Elżbieta Tołkanowicz

 

BLOK ARTYKUŁÓW DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PERSPEKTYWICZNYCH WYBRANYCH SUROWCÓW POLSKI NA MAPACH W SKALI 1 : 200 000

 

531
pdf Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego (723 KB)
Stanisław Z. Mikulski

 

534
pdf Zasoby przewidywane surowców metalicznych Polski na mapie w skali 1 : 200 000 – miedź, srebro, złoto, platyna i pallad w utworach cechsztyńskiej serii miedzionośnej (2.96 MB)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski

 

546
pdf Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy złota typu żyłowego i metasomatycznego towarzyszące mineralizacji siarczkowej na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce (południowa Polska) (1.97 MB)
Stanisław Z. Mikulski

 

556
pdf Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy niklu typu wietrzeniowego (saprolitowego) na bloku przedsudeckim (SW Polska) (929 KB)
Stanisław Z. Mikulski, Katarzyna Sadłowska

 

561
pdf Obszary perspektywicznych wystąpień i zasoby przewidywane surowców chemicznych Polski na mapach w skali 1 : 200 000 – sól kamienna, sole potasowo-magnezowe i siarka (2.95 MB)
Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski, Andrzej Gąsiewicz, Katarzyna Sadłowska

 

572
pdf Zasoby perspektywiczne surowców siarczanowych Polski na mapach w skali 1 : 200 000 – gipsy i anhydryty (2.29 MB)
Eugeniusz Sztromwasser, Dorota Giełżecka-Mądry, Sławomir Mądry, Paweł Kuć, Katarzyna Sadłowska

 

581
pdf Metodyka waloryzacji przestrzennej pokrycia terenu i obiektów ochrony przyrody na potrzeby oceny konfliktowości potencjalnej eksploatacji kopalin w obszarach perspektywicznych (2.16 MB)
Jacek Koźma

 

589
pdf Ograniczenia środowiskowe obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce (947 KB)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Paulina Kostrz-Sikora, Anna Bliźniuk, Monika Piotrowska

 

OGŁOSZENIA

 

pdf Wystawa  „GENESIS – MIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM” (30 KB)

 

pdf XVII Symozjum
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII (333 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (506 KB)