Przegląd Geologiczny (2016-09) tom 64

pg okl 1i4 2016 09

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

586
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (45 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

588
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (40 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

590
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (53 KB)
Jerzy Zagórski

 

BLOK ARTYKUŁÓW ZWIĄZANYCH Z 3. POLSKIM KONGRESEM GEOLOGICZNYM
14–18 września 2016, WROCŁAW
Artykuły pod redakcją Włodzimierza Mizerskiego

 

594
pdf 3. Polski Kongres Geologiczny Wrocław, 14–18 września 2016, Wrocław – słowo wstępne (547 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

597
pdf O konieczności wykonania drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 – przy- kłady rewizji budowy geologicznej z wykorzystaniem podkładu lidarowego numerycznego modelu powierzchni terenu (912 KB)
Jurand Wojewoda

 

604
pdf O konieczności wykonania drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 – analiza dotychczasowego stanu i założenia kompleksowej realizacji (1.10 MB)
Zbigniew Cymerman

 

611
pdf Kartografia geologiczna – główne zadania koordynowane i realizowane przez Państwową Służbę Geologiczną funkcjonującą w ramach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (7.43 MB)
Dariusz Gałązka, Wojciech Morawski, Marcin Żarski, Magda Derkacz, Katarzyna Jóźwik

 

617
pdf Polskie zagłębia węgla kamiennego – przegląd informacji i badań geologicznych (2.16 MB)
Janusz Jureczka, Grzegorz J. Nowak

 

631
pdf Aktualny stan rozpoznania i zagospodarowania krajowych złóż kopalin skalnych (358 KB)
Cezary Sroga, Wojciech Glapa

 

639
pdf Krytyczne elementy systemów naftowych w basenach sedymentacyjnych Polski (1.24 MB)
Paweł Henryk Karnkowski, Irena Matyasik

 

650
pdf Geologiczno-geofizyczna ocena perspektyw złożowych pierwotnych i wietrzeniowych minerałów tytanowych w rejonie ofiolitowego masywu Ślęży w Sudetach (SW Polska) (1.18 MB)
Janina Wiszniewska, Zdzisław Petecki

 

657
pdf Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego (3.71 MB)
Stanisław Z. Mikulski, Sławomir Oszczepalski, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gąsiewicz, Katarzyna Sadłowska, Marek Markowiak, Eugeniusz Sztromwasser, Krzysztof Bukowski, Dorota Giełżecka-Mądry, Bożena Strzelska-Smakowska, Andrzej Paulo, Marek Michniewicz, Barbara Radwanek-Bąk, Andrzej Chmielewski, Sławomir Mądry, Paweł Kuć, Małgorzata Sikorska-Maykowska, Jacek Koźma, Anna Bliźniuk, Monika Piotrowska, Paulina Kostrz-Sikora

 

671
pdf Wody lecznicze regionu sudeckiego – wybrane problemy (3.30 MB)
Wojciech Ciężkowski, Barbara Kiełczawa, Elżbieta Liber-Makowska, Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Żak

 

683
pdf Zastosowanie numerycznych obliczeń stateczności zboczy dla oceny potencjalnych stref przemieszczeń zwietrzelin i koluwiów rozwiniętych na podłożu fliszowym (2.36 MB)
Paweł Dobak, Ireneusz Gawriuczenkow, Łukasz Dominik Kaczmarek, Kamil Kiełbasiński, Emilia Wójcik

 

694
pdf O specyfice parametru gruntowego w badaniach geologiczno-inżynierskich (435 KB)
Jędrzej Wierzbicki, Robert Radaszewski

 

701
pdf Osuwiska jako jeden z ważniejszych elementów zagrożeń geologicznych w Polsce (1.22 MB)
Antoni Wójcik, Tomasz Wojciechowski

 

710
pdf Zjawiska krasowe w skałach metamorficznych w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie): aktualny stan badań oraz znaczenie dla poznania ewolucji Sudetów w późnym kenozoiku (1.63 MB)
Artur Sobczyk, Marek Kasprzak, Adrian Marciszak, Krzysztof Stefaniak

 

719
pdf Wstępna ocena ekotoksykologiczna gleb na obszarze Pól Irygacyjnych we Wrocławiu (338 KB)
Adriana Trojanowska-Olichwer

 

726
pdf Wsparcie afrykańskich służb geologicznych przez ich partnerów z Europy, a inicjatywy Polski (2.42 MB)
Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz

 

734
pdf Zastosowanie wiedzy geologicznej w archeologii (65 KB)
Janusz Skoczylas, Piotr Gunia

 

739
pdf Wybrane aspekty geoturystyki w Polsce – obiekty podziemne i geoturystyka miejska (859 KB)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon

 

751
pdf Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część I (50 KB)
Jurand Wojewoda

 

754
pdf Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część II (63 KB)
Anna Wysocka, Anna Żylińska, Agnieszka Marcinowska

 

758
pdf Muzea geologiczne dla edukacji i nauki (1.64 MB)
Włodzimierz Mizerski

 

766
pdf Młoda geologia w Polsce – historia i działalność studenckich kół naukowych geologów (243 KB)
Aleksander Kowalski, Czesław August, Natalia Jakus, Wojciech Ozimkowski,Paulina Paca, Jan Raczko, Jakub Sauermann, Krzysztof Senderak, Paweł Urbanek, Mariola Zając, Katarzyna Zboińska

 

OGŁOSZENIA

 

pdf PIG-PIB
Państwowa Służba Geologiczna
(1.00 MB)

 

pdf Wystawa
„Przyroda na rozlewiskach Biebrzy i Narwi” (34 KB)

 

pdf Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp z o.o. (1.49 MB)

 

pdf SPONSORZY (513 KB)

 

pdf 17th Paleontological Conference (241 KB)

 

pdf Tumlin (176 KB)

 

pdf Stały monitorng wybranych osuwisk (267 KB)

 

pdf Nowoczesne techniki laboratoryjne (163 KB)

 

pdf III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych 2016 (33 KB)

 

pdf SHRIMP IIe/MC (167 KB)

 

pdf Jedno kliknięcie – 8 map (218 KB)

 

pdf TRT
Test Reakcji Termicznej (203 KB)

 

pdf MERIDATA
High-definition Sub-bottom Profiler (1.00 MB)