Student wykładowcą geologii

Specjalnie przygotowana grupa wyselekcjonowanych ochotników będzie dzielić się wiedzą geologiczną z młodzieżą szkolną. W poprzedniej edycji  akcji „Student wykładowcą” uczestniczyło blisko 8 tysięcy uczniów.

Studenci przeprowadzą lekcje na temat wybranych surowców mineralnych Polski, ale także innych aspektów geologicznych, m.in. zasobów naturalnych naszego kraju oraz ochrony środowiska. Zajęcia będą przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie jakim cieszyła się poprzednia edycja akcji „Student wykładowcą”. Rekrutacja szkół do projektu będzie prowadzona przez formularz rejestracyjny, który niebawem zostanie zamieszczony na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Lekcje rozpoczną się w marcu 2017 r.

Podstawowym zadaniem specjalistów z PIG-PIB na wstępnym etapie realizacji projektu była rekrutacja studentów chętnych do pracy z młodzieżą. Trzystopniowy proces wyboru ochotników został przeprowadzony w grudniu zeszłego roku w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Kandydaci musieli przygotować i przesłać do Instytutu krótki film o sobie. Ci, którzy przeszli przez sito wstępnej selekcji, zaliczali test z geologii i wiedzy o wybranych surowcach mineralnych Polski. Ostatnim etapem rekrutacji były rozmowy kwalifikacyjne, podczas których kandydaci na wykładowców prezentowali nie tylko swoją wiedzę, ale także dotychczasowe osiągnięcia, doświadczenie i zainteresowania. W rezultacie wybrano 26 studentów reprezentujących Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski.

Studenci podczas szkolenia w siedzibie PIG-PIB w Warszawie

Studenci podczas szkolenia w siedzibie PIG-PIB w Warszawie

Tak wybraną grupę zaproszono do siedziby PIG-PIB w Warszawie, gdzie 20 stycznia odbyła szkolenie naukowe. Problematykę związaną z surowcami mineralnymi przedstawili studentom eksperci Instytutu – dr Jacek Kasiński, dr hab. Grzegorz Czapowski oraz dr hab. Sławomir Oszczepalski. Zasady prezentacji oraz wystąpień publicznych natomiast przybliżył im dr Paweł Pietrzykowski.

Pierwsza edycja akcji „Student Wykładowcą” odbyła się w 2015 r. Zajęcia prowadzone w jej ramach dotyczyły poszukiwania i wydobywania węglowodorów z formacji łupkowych oraz związanych z tym aspektów środowiskowych. W akcji uczestniczyło wówczas ponad sto szkół z 12 województw. W ciągu prawie trzech miesięcy wyszkoleni przez PIG-PIB studenci przeprowadzili 312 lekcji, w których łącznie wzięło udział blisko 8 tysięcy uczniów. Ogromne zainteresowanie tym przedsięwzięciem nauczycieli i uczniów oraz pozytywne opinie środowiska akademickiego skłoniły PIG-PIB do kontynuowania projektu.

Wykład dr. hab. Grzegorza Czapowskiego na temat złóż soli

Wykład dr. hab. Grzegorza Czapowskiego na temat złóż soli

Akcja jest organizowana i prowadzona przez pracowników Programu Edukacja Geologiczna PIG-PIB. w ramach zadania „Działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i studentów na temat surowców mineralnych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej”. To jeden z etapów projektu „Działalność informacyjna państwowej służby geologicznej w zakresie udostępniania danych nt. występowania i dostępności surowców mineralnych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Projekt jest realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.