Tytuł Opublikowano
PIG-PIB na konferencji „Cyfryzacja w budownictwie i architekturze” 16 październik 2019
Noc pełna atrakcji w Bibliotece Geologicznej 16 październik 2019
III Warsztaty Geologii Inżynierskiej w Krakowie 15 październik 2019
O innowacjach w wydobyciu węglowodorów. PIG-PIB na SPE ATCE 2019 w Kanadzie 14 październik 2019
Ukazał się październikowy numer Przeglądu Geologicznego 12 październik 2019
Geologia w świecie Minecrafta - relacja z Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 10 październik 2019
Relacja z 46 Kongresu IAH – Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów w Maladze 09 październik 2019
Kontynuacja prac terenowych nad zdarzeniem Kačak - środkowodewońskim epizodem sedymentacji ciemnych łupków 09 październik 2019
Szkolimy międzynarodową grupę studentów geofizyki SEG FIELD CAMP 2019 09 październik 2019
PIG-PIB na V Ogólnopolskim Forum Geo-Produkt 09 październik 2019
Minister Środowiska zmienił statut Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB 09 październik 2019
Nowa dyrekcja Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB 09 październik 2019
Nie żyje Profesor Jan Szyszko – wieloletni minister środowiska 09 październik 2019
Muzeum Geologiczne na Festiwalu Nauki 09 październik 2019
Oddział Geologii Morza PIG-PIB gospodarzem szkolenia z zakresu zarządzania strefą brzegową 08 październik 2019
PIG-PIB na konferencjach dedykowanych surowcom polimetalicznym obszarów oceanicznych 08 październik 2019
Dofinansowanie stabilizacji osuwisk w województwie małopolskim 08 październik 2019
WATERPROTECT w Rumunii - kolejna wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu 08 październik 2019
Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych 08 październik 2019
PIG-PIB uczestnikiem II Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza 07 październik 2019