W dniu 26.09.2022 sieć monitoringu sejsmicznego PSG_Sejs_NET Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego realizującego zadania państwowej służby geologicznej, odnotowała w trzech stacjach pomiarowych zlokalizowanych na północy Polski niewielkie wystąpienie fal sejsmicznych.