Trwa rejestracja na XXVI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Stratygrafia Plejstocenu Polski"

XXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski odbędzie się w dniach 2 - 6 września 2019 r. w Pokrzywnej w Górach Opawskich. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB jest jednym z organizatorów tego wydarzenia.


Najważniejszym zadaniem konferencji z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski” jest prezentacja i dyskusja najnowszych wyników badań plejstocenu prowadzonych w różnych regionach Polski.

Przedpole Sudetów to obszar charakteryzujący się dużą zmiennością środowiska przyrodniczego. Występują tutaj zróżnicowane genetycznie i wiekowo osady plejstoceńskie: różnorodne utwory środowisk glacjalnych, organiczno-mineralne osady limniczne, sekwencje lessowo - glebowe oraz eoliczne piaski pokrywowe i wydmowe. Ich przestrzenne rozmieszczenie zostało w znacznym stopniu rozpoznane. Ciągle nie do końca wyjaśnione pozostają kwestie ich genezy i wieku.

Pierwsze dwa dni konferencji będą przeznaczone na referaty wprowadzające oraz referaty i postery uczestników konferencji. W kolejnych trzech dniach w trakcie wycieczek terenowych zostanie zaprezentowana różnorodność form i osadów plejstoceńskich. Ważnym elementem sesji terenowych będą otwarte stanowiska archeologiczne z epoki paleolitu, na których od kilku już lat trwają badania prowadzone przez interdyscyplinarny zespół złożony z archeologów, paleontologów, fizyków, geologów i geografów.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej konferencji: spp2019.pl


Więcej informacji: Kalendarium wydarzeń