Biblioteka Geologiczna PIG-PIB doceniona za udział w ogólnopolskiej akcji

W ubiegłym roku Biblioteka Geologiczna PIG - PIB z sukcesem uczestniczyła w IV Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Nasz potencjał został doceniony - Biblioteka otrzymała dyplom za udział w akcji, o czym dumnie informujemy. Podziękowanie przesłała krajowa koordynatorka akcji Noc Bibliotek – pani Katarzyna Sołtan –Młodożeniec.

dyplom biblioteka

Dyplom dla Biblioteki Geologicznej za udział w Nocy Bibliotek

Biblioteka Geologiczna PIG-PIB w Warszawie istnieje od 1919 roku. Zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów z zakresu geologii i nauk pokrewnych. Obecnie posiada zbiór ponad 243 tys. woluminów książek i czasopism, w tym także 5 490 jednostek zbiorów specjalnych (stare druki, rękopisy, książki i atlasy wydane przed 1900 r., mapy, dokumenty na nośnikach elektronicznych, mikrofilmy, mikrofisze oraz fotokopie).

biblioteka1

Biblioteka Geologiczna PIG-PIB

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o zasoby własne oraz zewnętrzne źródła informacji. Od 1922 r. opracowuje Bibliografię Geologiczną Polski (BGP), która prezentuje dorobek naukowy środowiska polskich geologów, rejestrując publikacje z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane prace z dziedzin pokrewnych, wydawane w kraju i za zagranicą. Od 2006 roku BGP opracowywana jest jako baza w systemie ALEPH i posiada obecnie ponad 32 tys. rekordów. Corocznie Bibliotekę odwiedza ok. 900 Czytelników.

Biblioteka współpracuje również z American Geosciences Institute w zakresie tworzenia bibliografii GeoRef, rejestrując już ponad 20 tys. artykułów z wybranych polskich czasopism z dziedziny nauk o Ziemi i ochrony środowiska.

Biblioteka Geologiczna prowadzi również wymianę publikacji naukowych z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Placówka opracowuje również bazy: Czasopisma on-line oraz Książki on-line, które odsyłają użytkowników do pełnotekstowych czasopism i książek geologicznych. Wszystkie swoje bazy Biblioteka udostępnia na stronie internetowej www.pgi.gov.pl/biblioteka-pgi/bazy.html.


O tym, jak zaprezentowaliśmy się podczas IV Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek możecie przeczytać w artykule Rzeczpospoczyta - Noc Bibliotek w PIG-PIB.

Tekst: Małgorzata Grabowska, Agata Zgorzelska
Zdjęcia: Archiwum PIG-PIB