Ostrzeżenie służby hydrogeologicznej nr 1/2019

Państwowa służba hydrogeologiczna wprowadza stan zagrożenia hydrogeologicznego w związku z prognozowanym wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego (część południowo-wschodnia), śląskiego (część zachodnia i północno-zachodnia), mazowieckiego (część północno-zachodnia), łódzkiego (część południowo-wschodnia), lubelskiego (część północna) oraz zachodniopomorskiego (część południowo-zachodnia).

W związku z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną wskazującą na utrzymanie się w nadchodzących tygodniach tendencji obniżania się położenia zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych (Prognoza PSH nr 6b/2019), państwowa służba hydrogeologiczna wydała dnia 19.07.2019 r.  Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2019. Informuje w nim o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w sierpniu 2019 r. niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach kraju.

Według przeprowadzonych symulacji w szczególności zjawisko to w skali regionalnej może rozwinąć się w obrębie następujących województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego (część południowo-wschodnia), śląskiego (część zachodnia i północno-zachodnia), mazowieckiego (część południowo-zachodnia), łódzkiego (część południowo-wschodnia), lubelskiego (część północna) i zachodniopomorskiego (część południowo-zachodnia).


Na wymienionych obszarach niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych użytkujących pierwszy poziom wodonośny.

W okresie objętym prognozą nie przewiduje się trudności w funkcjonowaniu ujęć eksploatujących głębsze poziomy wodonośne.

prognoza 6b 2019 ryc3

Ryc. 1. Lokalizacja obszarów, w obrębie których prognozuje się wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. (źródło: Prognoza PSH nr 6b/2019)