Rozwój i przystosowanie zaplecza laboratoryjno-pomiarowego państwowej służby geologicznej do wykonania zadań wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.Pokazuje 1 do 30 z 34 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Aparat trójosiowego ściskania DYNTT5 z akcesoriami i oprogramowaniem. 162474.83 2014
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Aparat trójosiowego ściskania GDSTAS z akcesoriami i oprogramowaniem. 890910.90 2014
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Aparat trójosiowego ściskania GDSTTS z akcesoriami i oprogramowaniem. 172470.41 2014
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Cylindryczny aparat skrętny - komora rezonansowa RCA z akcesoriami i oprogramowaniem. 603584.36 2014
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Dylatometr płaski typu Marchettiego z wyposażeniem + jednostka sterująca z oprogramowaniem. 148707.00 2015
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Edometr (6 szt.) wraz z osprzętem i laptopem z oprogramowaniem. 188496.27 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Geofon otworowy - system odbiorczy sygnału fali poprzecznej w otworze wiertniczym. 49001.05 2015
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Georadar model ProEx MALA wraz z akcesoriami i oprogramowaniem. 377991.30 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D GPS geodezyjny z osprzętem i oprogramowaniem. 242036.94 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Grawimetr CG5 Autograv SCINTREX wraz z osprzętem i oprogramowaniem. 464940.00 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Kompaktowy, przenośny spektometr polowy gamma. 36960.27 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Licencja komercyjna ENVI & IDL Windows/Linux/Mac Floating 8.3. 61423.28 2015
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Licencja komercyjna ENVI LiDAR Windows Floating 5.1. 46270.91 2015
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Licencja komercyjna SARscape Basic & Interferometry & Interferometry Stacking Windows Floating 5.1 155130.60 2015
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Licencja komercyjna SARscape Polarimery & Polarimetric Interferometry & Interferometry Modul Windows Floating 5.1. 36059.22 2015
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Makroanalizator elementarny Vario Macro Cube CHNS/Cl/O wraz z akcesoriami i oprogramowaniem 408196.05 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Pamięć masowa - pierwsza półka IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure. 93666.96 2014
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Pikonmetr helowy AccuPyc II HP, Micromeritics, USA wraz z laptopem NP ProBook i oprogramowaniem. 121770.00 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Porozymetr rtęciowy AutoPore IV z laptopem i oprogramowaniem sterującym, Micromeritics, USA. 350550.00 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Rejestrator do sejsmiki refleksyjnej wraz z osprzętem i oprogramowaniem. 208899.20 2015
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Samodzielny wibrator do sejsmiki refleksyjnej zamontowany na samochodzie ISUZU D-MAX 2,5D EXTENDED CAB L A. 289968.50 2015
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Sejsmograf Terrloc Pro wraz z osprzętem i oprogramowaniem. 666005.23 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Serwer Fujitsu PY RX4770 M1. 140160.46 2014
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Serwer typ 1 Dell PowerEDge R420 (2 szt.) 8805.57 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Serwer typ 2 Dell PowerEdge R620. 15484.47 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Spektometr podczerwieni wraz z akcesoriami i oprogramowaniem. 362604.00 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Spektometr XRF Delta Premium Soil Exploration (DP-4000-CC-E-EN-EN-SEP Analyser) wraz z akcesoriami, laptopem i oprogramowaniem. 189700.00 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Tomograf elektrooporowy Terrameter LS wraz z osprzętem i oprogramowaniem. 504721.90 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Urządzenie do pomiaru rezystencji głębokiego ośrodka gruntowego metodą elektromagnetycznych procesów przejściowych. 303665.43 2015
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Urządzenie do pomiaru rezystencji warstw powierzchniowych gruntu metodą elektromagnetyczną. 280618.97 2015