Przegląd Geologiczny (2017-06) tom 65

pg okl 1i4 2017 06

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

345
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

347
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (43 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

349
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (53 KB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

352
pdf „Rok 1900. Europa w fotografii Henryka Czeczotta”– wystawa w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 9 czerwca – 27 sierpnia 2017“ (1.00 MB)
Marek Wierzbicki

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

353
pdf Terenowe warsztaty „Współczesne problemy kartografii geologicznej w Polsce – postępy w kartografii geologicznej Sudetów”– Lewin Kłodzki, 21–23 kwietnia 2017 (1.22 MB)
Izabela Ploch, Adam Kozłowski, Aleksander Kowalski, Jurand Wojewoda

 

RECENZJE

 

356
pdf WÓJCIK A. (red.) – Kopiec Kościuszki i jego podłoże geologiczne (116 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

357
pdf Nowe wydawnictwa popularnonaukowe Muzem Geologicznego PIG-PIB (79 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

 

358
pdf Zawodnienia terenów górniczych – przewodnik po najważniejszych przepisach z komentarzami mierniczego górniczego i geologa górniczego (stan prawa – styczeń 2017 r.) (77 KB)
Dariusz Ignacy, Przemysław Bukowski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

365
pdf Inwentaryzacja i ocena atrakcyjności geostanowisk województwa śląskiego (1.67 MB)
Ryszard Chybiorz, Maja Kowalska

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOMORFOLOGIA
375
pdf Wykorzystanie badań batymetrycznych w identyfikacji morfodynamiki stref korytowych rzek na przykładzie wybranych odcinków Wisły i Bugu (1.83 MB)
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski

 

PETROGRAFIA
383
pdf Wstępne wyniki badań petrograficznych archaicznych gnejsów Uivak (Prowincja Nain, Labrador) (712 KB)
Anna Sałacińska, Monika A. Kusiak

 

SUROWCE MINERALNE
392
pdf Podaż surowców skaleniowych w Polsce ze źródeł krajowych i zagranicznych w świetle potrzeb rynku (212 KB)
Ewa Lewicka

 

EKOLOGIA
400
pdf Możliwość rozróżnienia małży i ślimaków słodkowodnych na podstawie koncentracji metali ciężkich w tkankach miękkich i muszlach (73 KB)
Stanisław Piotrowski

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

405
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (37 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (431 KB)