grafika poglądowa, zajawka artykułu

Wiek i pochodzenie skał metaosadowo-wulkanicznych w strefie granicznej Sudetów Wschodnich i Zachodnich

Mirosław Jastrzębski, 10 kwietnia 2017 r. godz. 10.00

10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 odbędzie się w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB we Wrocławiu posiedzenie naukowe, na którym referat p.t.:

"Wiek i pochodzenie skał metaosadowo-wulkanicznych w strefie granicznej Sudetów Wschodnich i Zachodnich"

wygłosi Mirosław Jastrzębski z Polskiej Akademii Nauk, Oddział Wrocławski.

Posiedzenia naukowe odbywają się w sali konferencyjnej Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu przy ul. Jaworowej 19 (II piętro).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Wstęp wolny.