3 września 2022 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na terenie kompleksu Sztolnia Królowa Luiza odbyła się XIII edycja święta Szlaku Zabytków Techniki Industriada 2022, w której uczestniczyli pracownicy Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.