Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) gromadzi informacje na temat stanu udokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w kraju, a także ilości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w udokumentowanych jednostkach bilansowych oraz zasobów perspektywicznych (szacowanych) dla obszarów dotychczas nieudokumentowanych. Źródłem danych są informacje zawarte w zatwierdzanych przez Ministra Środowiska dokumentacjach hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych.

Według stanu na 31.12.2017 r. zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zostały udokumentowanie i zatwierdzone na obszarze ok. 80% powierzchni kraju. Na pozostałych obszarach dokumentacje są w trakcie realizacji – zakończenie prac i objęcie udokumentowaniem zasobów dyspozycyjnych całego obszaru kraju przewidywane jest na IV kw. 2019 r.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ustalane są w obszarach bilansowych. Aktualny podział na obszary bilansowe wód podziemnych wraz z informacją atrybutową dostępny jest na geoportalu e-psh. W dokumentacjach hydrogeologicznych folder dostępnych w NAG  określona jest ilość zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w podziale na jednostki bilansowe niższego rzędu.

Udostępnianie informacji hydrogeologicznej zbieranych i przetwarzanych przez PSH realizowane jest na wniosek.

Jeśli mieliby państwo pytania w sprawie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych,
zapraszamy do kontaktu przy pomocy formularza poniżej. 
Wszystkie pola są wymagane.

captcha