Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych

W Polsce około 70% wody przeznaczonej do spożycia pochodzi z ujęć wód podziemnych. Wielkość  ustalonych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wynosi w Polsce blisko 33,7 mln m3/d. To najnowsze dane, według stanu rozpoznania na dzień 31.12.2020 r.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) gromadzi informacje na temat stanu udokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w kraju, a także ilości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w udokumentowanych jednostkach bilansowych. Źródłem danych są informacje zawarte w zatwierdzanych przez Ministra Środowiska dokumentacjach hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych.

Państwowa służba hydrogeologiczna zakończyła realizację dużego i ważnego przedsięwzięcia, jakim jest dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych kraju. We współpracy z uczelniami i przedsiębiorstwami geologicznymi opracowano 40 dokumentacji hydrogeologicznych, pracami obejmując niemal połowę powierzchni kraju (ryc. 1). W efekcie zasoby dyspozycyjne wód podziemnych są udokumentowane na obszarze całej Polski.

obszary udokumentowane zasoby wod podziemnych www

Ryc. 1. Obszary, dla których udokumentowano zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w ramach realizacji przedsięwzięcia

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ustalane są w obszarach bilansowych. Aktualny podział na obszary bilansowe wód podziemnych wraz z informacją atrybutową dostępny jest na geoportalu e-psh. W dokumentacjach hydrogeologicznych folder dostępnych w NAG  określona jest ilość zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w podziale na jednostki bilansowe niższego rzędu.

Udostępnianie informacji hydrogeologicznej zbieranych i przetwarzanych przez PSH realizowane jest na wniosek.

Jeśli mieliby państwo pytania w sprawie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych,
zapraszamy do kontaktu przy pomocy formularza poniżej. 
Wszystkie pola są wymagane

captcha