Trzęsienie ziemi w Meksyku

Trzęsienie ziemi w południowym Meksyku

23 czerwca 2020 r. o godzinie 15:29:04.2 czasu UTC (czasu lokalnego 10:29:04.2) w regionie Oaxaca w południowym Meksyku miało miejsce bardzo silne trzęsienie ziemi. Epicentrum wstrząsu zlokalizowane było około 25 km na północny-wschód od miejscowości Santa Maria Xadani, zamieszkałej przez 5.9 tys. osób. Ognisko wstrząsów według European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) zlokalizowane było na głębokości 10 km, w punkcie opisanym współrzędnymi geograficznymi 16.10N i 95.91W. Jego magnitudę określono na M7.4.

 

Parametry zjawiska sejsmicznego zanotowanego w regionie Oaxaca w Meksyku w dniu 23.06.2020 r., godz. 15:29:04.2 czasu UTC w bazie European Mediterranean Seismological Centre (EMSC)

meksyk tab.11

 

meksyk lokalizacja wstrzasu

Lokalizacja trzęsienia ziemi zanotowanego w regionie Oaxaca w Meksyku w dniu 23.06.2020 r., godz. 15:29:04.2 czasu UTC w bazie EMSC (dane EMSC)

 

meksyk odczuwalnosc wstrzasu

Mapa odczuwalności wstrząsu o magnitudzie M7.4 zanotowanego w regionie Oaxaca w Meksyku w dniu 23.06.2020 r., godz. 15:29:04.2 czasu UTC w bazie EMSC (dane EMSC)

 

Meksyk leży na granicy trzech dużych jednostek tektonicznych (płyt północnoamerykańskiej, pacyficznej i kokosowej) i jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata. Każdego roku Meksyk i jego przybrzeżne rejony nawiedzane są przez tysiące zjawisk, spośród których kilka osiąga magnitudy powyżej 6.0. W ciągu ostatnich 10 lat w odległości do 500km od ostatniego zjawiska miało miejsce 11 wstrząsów o magnitudzie M7.0 lub wyższej. Poniżej przedstawiono statystykę trzęsień ziemi w wydzielonym sejsmologicznie regionie Oaxaca w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 24 czerwca 2020 r. Wszystkie zarejestrowane wstrząsy posiadały magnitudę powyżej progu odczuwalności (M>2.5).

 

Charakterystyka aktywności sejsmicznej regionie Oaxaca w okresie 1 stycznia 2005 r. do 24 czerwca 2020 r. (dane statystyczne na podstawie bazy danych European Mediterranean Seismological Centre - EMCS)

meksyk tab.2

 

Aktywność ta jest powodowana subdukcją gęstej, ciężkiej, oceanicznej płyty pacyficznej pod lżejsze płyty kokosową i północnoamerykańską. W wyniku tych ruchów powstał Rów Środkowoamerykański oraz wypiętrzyły się góry wzdłuż pacyficznego wybrzeża Meksyku, a meksykańskie wulkany zasilane są w materiał pochodzący z zepchniętego w głąb i stopionego tam materiału skalnego.

Meksyk ma długą historię dużych i niszczycielskich trzęsień ziemi oraz erupcji wulkanicznych. Dla przykładu w 1985 roku trzęsienie o magnitudzie M8.0 zabiło w samym Mexico City około 9500 ludzi, a erupcje wulkaniczne notowane są co kilka lat.

Trzęsienie ziemi z 23 czerwca br., które wystąpiło w Meksyku, zostało zarejestrowane przez szerokopasmowy sejsmometr zainstalowany na stacji monitoringu geodynamicznego PSG w Hołownie w pow. parczewskim (PG14). Poniżej pokazany został sejsmogram zjawiska z zaznaczonymi pierwszymi wstąpieniami głównych fal.

 

zapis

Przykładowy zapis trzęsienia ziemi z dnia 23.06.2020 r. w Meksyku (godz. 15:29:04 czasu UTC) zarejestrowany na stacji należącej do sieci PSG_SEJS_NET w Hołownie (PG14 – HOŁO)

 

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski

Opracowanie: Maja Kowalska, Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna