Ukazał się październikowy numer Przeglądu Geologicznego

Kolejny numer Przeglądu Geologicznego jest już bezpłatnie dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 812 numerów. 

Przegląd Geologiczny jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikujemy w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

W najnowszym numerze znajdziemy m.in. wiadomości gospodarcze związane z występowaniem surowców, artykuły informacyjne i naukowe z zakresu prawa, administracji geologicznej, historii geologii, geologii inżynierskiej, geologii czwartorzędu, petroarcheologii oraz petrografii.

Zapraszamy  do lektury!

Okładka październikowego numeru czasopisma Przegląd Geologiczny. Rocznik 2020

Przeczytaj bezpłatnie cały numer on-line (LINK). Artykuły otwierają się w nowym oknie w formie plików PDF.  

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do Newslettera Państwowej Służby Geologicznej

zapisz sie do newslettera psg