Państwowa służba geologiczna przygotowała raport sejsmologiczny za sierpień 2023 r.

W oparciu o zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET państwowa służba geologiczna opracowała comiesięczny raport sejsmologiczny. W skali globalnej oraz na obszarze Europy aktywność sejsmiczna w sierpniu 2023 r. była niższa niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Na obszarze Polski zarejestrowano znacząco większą aktywność sejsmiczną niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Zwiększona liczba zarejestrowanych zjawisk jest związana częściowo z wprowadzeniem nowego systemu alertowania, który jest bardziej czuły i wykrywa więcej zjawisk z obszaru Polski i regionów przyległych.

Polska - zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET

W sierpniu 2023 r. w sieci PSG_Sejs_NET zarejestrowanych zostało 105 zdarzeń sejsmicznych na obszarze terytorium Polski oraz w przylegającej strefie przygranicznej.

Lokalizacja epicentrów wszystkich zarejestrowanych i zweryfikowanych zdarzeń sejsmicznych

Lokalizacja epicentrów wszystkich zarejestrowanych i zweryfikowanych zdarzeń sejsmicznych na terenie Polski w sierpniu 2023 r.

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej w sierpniu 2023 r. w sieci monitoringu PSG

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej w sierpniu 2023 r. w sieci monitoringu PSG

W sierpniu 2023 r. najbardziej aktywnym sejsmicznie był obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), w którym system detekcji sieci PSG_Sejs_NET zidentyfikował 85 zjawisk sejsmicznych. GZW to region, w którym prowadzona jest intensywna eksploatacja górnicza i występuje zagrożenie tzw. sejsmicznością indukowaną.

Liczebność zweryfikowanych zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET w sierpniu 2023 r. w podziale na umowne regiony

Liczebność zweryfikowanych zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET w sierpniu 2023 r. w podziale na umowne regiony

 

Aktywność sejsmiczna w skali globalnej i europejskiej (na podst. danych EMCS)

W sierpniu 2023 r. w skali całego globu, w oparciu o analizy zapisu sejsmometrów z ponad 70 sieci służb i instytucji monitoringu sejsmologicznego na świecie, w bazie danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) zarejestrowanych zostało 8 077 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie od M=0.1 do M=7.1, w tym 5 156 zjawisk, których magnituda była większa od 2.5 (próg odczuwalności).

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze kuli ziemskiej w sierpniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

W sierpniu 2023 r. w skali całego globu, w oparciu o analizy zapisu sejsmometrów z ponad 70 sieci służb i instytucji monitoringu sejsmologicznego na świecie, w bazie danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) zarejestrowanych zostało 8 077 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie od M=0.1 do M=7.1, w tym 5 156 zjawisk, których magnituda była większa od 2.5 (próg odczuwalności). Statystykę zdarzeń sejsmicznych na obszarze całej kuli ziemskiej w sierpniu zaprezentowano w tabeli 3. Tab. 3. Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze kuli ziemskiej w sierpniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

W skali globalnej w sierpniu w regionalnym „rankingu” aktywności sejsmicznej, mierzonej liczbą zjawisk odczuwalnych (M>2.5), najwięcej wstrząsów zarejestrowanych zostało w regionach: centralnej Turcji i Oaxaca, Meksyk.

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥6.0, zarejestrowanych na obszarze kuli ziemskiej w sierpniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥6.0, zarejestrowanych na obszarze kuli ziemskiej w sierpniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Na obszarze kontynentu europejskiego i obszarach przyległych w sierpniu 2023 r. w bazie danych EMSC zarejestrowano 2 573 zdarzenia sejsmiczne o magnitudzie od M=0.1 do M=5.8. Spośród wszystkich zarejestrowanych zjawisk – 1 761 (68.4 %) osiągnęło magnitudę poniżej poziomu odczuwalności przez człowieka, tj. M<=2.5, próg ten przekroczyło 812 zjawisk, co stanowi 31.6% ogólnej ich liczby. 

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze Europy i obszarach przyległych w sierpniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Na obszarze kontynentu europejskiego i obszarach przyległych w sierpniu 2023 r. w bazie danych EMSC zarejestrowano 2 573 zdarzenia sejsmiczne o magnitudzie od M=0.1 do M=5.8. Charakterystykę europejskiej aktywności sejsmicznej przedstawiono w tabeli 5 (statystyka wstrząsów). Spośród wszystkich zarejestrowanych zjawisk – 1 761 (68.4 %) osiągnęło magnitudę poniżej poziomu odczuwalności przez człowieka, tj. M<=2.5, próg ten przekroczyło 812 zjawisk, co stanowi 31.6% ogólnej ich liczby. Tab. 5. Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze Europy i obszarach przyległych w sierpniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Z analizy zjawisk zarejestrowanych wynika, że w sierpniu w obszarze europejskim najwięcej wstrząsów wystąpiło w regionie Turcji (centralnej, wschodniej, zachodniej) i Krety, Grecja. Zanotowano 7 zjawisk o magnitudzie M≥5.

 podstawowa wersja logo

 

Raport został opracowany przez zespół wykonawców PIG-PIB z Centrum Geozagrożeń w ramach projektu pt. Monitoring geodynamiczny Polski finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej