Mapy geologiczne zawsze pod ręką – w telefonie, na tablecie i w terenie

geologia mobilnaChcesz poznać budowę geologiczną wybranego obszaru Polski? A może sprawdzić, jakie atrakcje geoturystyczne są blisko ciebie? Skorzystaj z aplikacji Geologia mobilna, która umożliwia dostęp do baz danych i map geologicznych.

 

 

 

Największy w Polsce zbiór danych cyfrowych z różnych dziedzin geologii i nauk pokrewnych jest gromadzony i udostępniany przez Państwowy Instytut Geologiczny w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG). Większość z nich to dane przestrzenne.

 

Ze względu na stały i szybki wzrost popularności urządzeń mobilnych, który w wielu obszarach zastosowań prowadzi do zjawiska efektywnego wspomagania lub wręcz wypierania klasycznych komputerów, w 2013 r. w ramach projektu CBDG utworzono mobilną aplikację Geologia, umożliwiającą przeglądanie danych geologicznych i map na ekranie tabletu lub telefonu. Doświadczenia zebrane podczas użytkowania tej aplikacji oraz szybki postęp technologiczny w dziedzinie oprogramowania urządzeń mobilnych umożliwiły nam zbudowanie nowego jakościowo produktu, jakim jest aplikacja GeoLOG.

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji GeoLOG
- jest dostępna pod adresem: https://geolog.pgi.gov.pl/

 

Poprzez wzrost efektywności działania oraz nowe funkcjonalności GeoLOG w znacznym stopniu poszerza możliwości dostępu do danych. Lista zmian i udoskonaleń, jakie wprowadzono w aplikacji, jest długa, ale tak naprawdę dopiero codzienne użytkowanie pokazuje wygodę tego narzędzia.

 

Główne innowacje wdrożone w aplikacji GeoLOG:

 • Podział zgromadzonych informacji na bloki tematyczne, ułatwiający poruszanie się w mnogości warstw informacyjnych
 • Łatwo dostępna informacja o przeglądanych zestawach mapowych
 • Wybór mapy podkładowej spośród zestawu 8 różnych kompozycji
 • Wyszukiwanie lokalizacji na mapie poprzez wpisywanie nazw geograficznych, np. Babia Góra lub adresów, takich jak Warszawa, ul. Rakowiecka 4
 • Nowatorski mechanizm ułatwiający zaznaczanie małych obiektów na ekranie, wykorzystujący efekt powiększania promienia zasięgu zaznaczania w zależności od długość trwania naciśnięcia ekranu palcem (lub myszki w wersji desktopowej)
 • Możliwość przenoszenia się wprost z wybranego na mapie obiektu do innych dedykowanych aplikacji dziedzinowych prezentujących szczegółowe dane o danym obiekcie
 • Wysokiej jakości objaśnienia do map (legenda), generowane dynamicznie z wykorzystaniem standardu SVG zamiast stosowanych dotychczas statycznych plików grafiki rastrowej o słabszej jakości
 • Dodanie funkcji edycyjnych umożliwiających stawianie na mapie własnych znaczników, opisywanie ich i wzbogacanie treści w dokumentację fotograficzną lub filmową
 • Rejestrowanie trasy przebytej w terenie, łącznie z dodanymi znacznikami
 • Kolekcjonowanie własnych kompozycji mapowych na swoim urządzeniu (telefonie, tablecie, komputerze), w zakładce „Moje mapy”, jak również zapisywanie ich w postaci plików do użycia w późniejszym czasie na innym sprzęcie
 • Optymalizacja prędkości pobierania map z serwera poprzez umożliwienie przełączania trybu wyświetlania map z PNG na JPG. Pliki JPG mają mniejszą objętość i mogą być szybciej przesyłane przez sieć, jednak nie pozwalają na efektywne wykorzystywanie przezroczystości, stąd znajdują zastosowanie jedynie w tych przypadkach, kiedy użytkownik korzysta tylko z jednej warstwy informacyjnej. W przypadku złożonych kompozycji mapowych, składających się z wielu warstw, niezbędne jest stosowanie plików PNG, które zachowują przezroczystość (domyślne ustawienie w aplikacji).
 • Coś, czego okiem zwykłego użytkownika nie da się zauważyć – lepszy i wydajniejszy sposób komunikacji użytkownika z serwerem. Dotychczasowy sposób pobierania map za pomocą usługi WMS zastąpiono usługą REST, co w efekcie zwiększyło prędkość wczytywania map.

 

Poza nowymi możliwościami GeoLOG zachowuje funkcjonalności znane z wcześniejszej aplikacji Geologia, między innymi takie jak:

 • Lokalizacja w terenie za pomocą GPS i sygnału z sieci GSM
 • Publikowanie swoich map w popularnych portalach społecznościowych lub przesyłanie linków do map e-mailem
 • Wczytywanie dowolnych dodatkowych map za pomocą usług sieciowych WMS
 • Możliwość korzystania z aplikacji na standardowych komputerach

 

Aplikacja GeoLOG zawiera także 13 grup tematycznych danych geologicznych:

 1. Otwory, punkty badawcze
 2. Kartografia geologiczna powierzchniowa
 3. Kartografia geologiczna wgłębna
 4. Geologia inżynierska
 5. Hydrogeologia
 6. Geofizyka
 7. Geologia morza
 8. Surowce mineralne
 9. Geochemia
 10. Geotermia
 11. Geozagrożenia
 12. Georóżnorodność
 13. Mapy historyczne

 

Każda z grup tematycznych zawiera po kilka warstw, które często mają liczne podwarstwy. Są one generowane z 67 usług REST. Łącznie z warstwami podkładowymi aplikacja zawiera ponad 250 warstw informacyjnych.

 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że GeoLOG jest pierwszą aplikacją, jaka powstała z wykorzystaniem uruchomionego w PIG-PIB systemu do ciągłego wytwarzania oprogramowania. Środowisko to zostało wdrożone w ramach projektu CBDG niejako przy okazji budowy tej aplikacji. Głównymi elementami składowymi tej swoistej „fabryki oprogramowania” są repozytoria kodu źródłowego, takie jak: SVN, Bitbucket, Github, systemy kontroli wersji: TortoiseSVN, Git, SourceTree, ponadto System śledzenia zagadnień, czyli tzw. bugtracker oraz Jenkins spinające wszystko w efektywnie funkcjonującą całość narzędzie do automatycznego testowania i budowania aplikacji. Ten nowy sposób produkcji oprogramowania porządkuje sam proces wytwórczy i ułatwia wdrażanie kolejnych wersji nowego oprogramowania.

 

Zainteresowanych pierwszą aplikacją mobilną CBDG - Geologia odsyłamy do artykułu:

Mapy geologiczne zawsze pod ręką – w telefonie, na tablecie i w terenie 

 

Tekst: Wojciech Paciura