Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wykonanie 7 projektów robót geologicznych dla wykonania 7 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - II etap realizacji Krajowy 2019 2019
Wykonanie 7 projektów robót geologicznych dla wykonania 7 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - I etap realizacji Krajowy 2018 2018
Wykonanie 7 projektów robót geologicznych dla reambulacji 7 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 - I etap realizacji Krajowy 2017 2017
Wykonanie 6 projektów robót geologicznych dla reambulacji 6 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 - II etap realizacji Krajowy 2018 2018
Wykonanie 6 projektów prac geologicznych dla 49 reambulowanych arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 , 50 000 Krajowy 2009 2010
Wykonanie 25 projektów badań geologicznych dla reambulacji wybranych 25 arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (SMGP). Krajowy 2013 2013
Wydarzenia izotopowe Q13C w walanżynie (dolna kreda), w basenach serii reglowej dolnej Karpat Centralnych (Tatry i Góry Strażowskie) oraz serii pienińskiej w Pieninach, zapis zmian środowiskowych na podstawie podatności magnetycznej i geochemii Krajowy 2013 2015
Wstępna ocena możliwości pozyskiwania metali i pierwiastków z wód podziemnych Krajowy 2017 2020
Współudział w międzynarodowej sieci badawczej COST Międzynarodowy 2015 2017
Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych rejonach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy Krajowy 2018 2020