Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno - inżynierskiego aglomeracji Wałbrzych - Świebodzice - Kamienna Góra w województwie dolnośląskim Krajowy 2009 2012
Baza danych geochemicznych dotyczących permskich utworów solnych w Polsce znajdujących się w zasobach Państwowego Instytutu Geologicznego Krajowy 2009 2012
Badanie neogeńskiego systemu eolicznego na obszarze północnego Kuwejtu Krajowy 2011 2012
Badania zapisu późnoholoceńskich zmian klimatycznych w osadach morskich w rejonie Admiralty Bay (Wyspa Króla Jerzego - Szetlandy Pd.) Krajowy 2013 2014
Badania zapisu globalnych efektów cieplarnianych w osadach ilastych jury dolnej basenu polskiego Krajowy 2008 2010
Badania z zakresu petrologii organiki - współzależności pomiędzy dominującymi typami macerałów, ich zawartością, stopniem dojrzałości a wielkością potencjału genetycznego i rozwojem horyzontów ropotwórczych na podstawie czarnych łupków triasu środkowego Krajowy 2011 2011
Badania wytrzymałościowe gruntów spoistych na podstawie badań w aparacie trójosiowego ściskania Krajowy 2011 2013
Badania wieku izotopowego fyllitów kambryjskich, bentonitów ordowiku, syluru i dewonu oraz diabazów w Górach Świętokrzyskich Krajowy 2011 2013
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów Krajowy 2007 2010
Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI Międzynarodowy 2007 2010