Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Rozpoznanie wodonośnych struktur kopalnych w północnej części Niżu Polskiego Krajowy 2009 2011
Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie w obrębie JCWPd nr 128 w regionie górnej Odry Krajowy 2009 2011
Oddziaływanie dużych ujęć wód podziemnych (Marciszów, Serby, Dębina) na obszary Natura 2000, na podstawie modeli przestrzennych zintegrowanych z systemami GIS Krajowy 2009 2011
Mezozoiczne miospory Polski - monografia Krajowy 2009 2011
Rozkład i charakterystyka petrograficzno-geochemiczna „kwarcytów” neogeńskich okolic Bolesławca na Dolnym Śląsku, implikacje genetyczne i złożowe Krajowy 2009 2011
Atlas geologiczny regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2009 2011
Weryfikacja profili paleogenu i neogenu w obszarze Polski północno-wschodniej Krajowy 2009 2010
Opracowanie i zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap I: rozpoznanie stanu zasobowego rdzeni i stworzenie zasad ich specjalnej ochrony Krajowy 2009 2011
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS Międzynarodowy 2008 2011
Zmiany paleośrodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden/sarmat Krajowy 2008 2011