Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) Krajowy 2019 2020
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4) Krajowy 2019 2021
Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2012-2014 Krajowy 2012 2015
Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2015-2017 Krajowy 2015 2018
Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS Krajowy 2015 2020
Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS (etap III) Krajowy 2021 2023
Zanik ostatniego lądolodu w obszarze południowego Bałtyku w świetle datowań osadów zastoiskowych i delt glacjofluwialnych metodą OSL Krajowy 2012 2016
Zapis geochemiczny i paleontologiczny granicy baden-sarmat (miocen) w zapadlisku przedkarpackim Krajowy 2013 2014
Zapis schyłkowej fazy eoceńskiego optimum klimatycznego w bursztynonośnych osadach wschodniego obrzeżenia epikontynentalnego basenu sedymentacyjnego Morza Północnego Krajowy 2013 2015
Zapis triasowych zdarzeń pluwialnych w mikroflorze Polski Krajowy 2015 2018