Biblioteki cyfrowe i repozytoria

CeON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) ceon

Ogólnodostępne repozytorium gromadzące i udostępniajace publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.

DART-Europe E-theses Portal dart europe

Repozytorium rozpraw i dysertacji powstających w Europie w modelu Open Access.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) alt 
Serwis Open Access indeksujący największy zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych). Zapewnia bezpłatny, otwarty dostęp do pełnych tekstów.

Earth-Prints  alt 
Otwarte archiwum tworzone i utrzymywane przez Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ta cyfrowa kolekcja pozwala użytkownikom na przeglądanie, wyszukiwanie i dostęp do rękopisów, artykułów, prac naukowych, materiałów konferencyjnych, książek, rozdziałów z książek z zakresu nauk o Ziemi.

F1000-Posters  fig5qkcg normal 
Otwarte repozytorium obejmujące postery z wiodących konferencji z dziedziny biologii i medycyny.

Federacja Bibliotek Cyfrowych  fbc 
Zasoby Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) są współtworzone przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. Użytkownicy przeszukując tę bazę otrzymują odnośniki do obiektów znajdujących się we współpracujących z FBC bibliotekach cyfrowych i repozytoriach. W zdecydowanej większości są one dostępne on-line bez żadnych ograniczeń.

FreeTechBooks  alt 
Baza bezpłatnych książek, podręczników i skryptów w formacie pdf z zakresu informatyki, matematyki oraz techniki itp.

Gallica  alt 
Wirtualne kolekcje oferujące książki, mapy, dokumenty dźwiękowe, rękopisy oraz czasopisma z XVII, XVIII, XIX i pierwszej połowy XX wieku z wszystkich dziedzin wiedzy ze zbiorów Francuskiej Biblioteki Narodowej.

GEO-LEO  geoleo  
Portal współtworzony przez University Library "Georgius Agricola" we Freibergu oraz Göttingen State and University Library w Getyndze. Udostępnia zasoby informacyjne z zakresu astronomii, astrofizyki, nauk o kosmosie, geologii, mineralogii, petrologii, gleboznawstwa, górnictwa, geofizyki oraz geografii. Dysponuje wyszukiwarką danych, możliwe jest także tematyczne przeglądanie zasobów oraz skorzystanie z przydatnych narzędzi takich jak: katalog e-czasopism, katalog naukowych źródeł internetowych, repozytorium publikacji elektronicznych.

Google Books  google books 
Projekt firmy Google działający na zasadzie wyszukiwarki.Jeśli książka nie jest chroniona prawami autorskimi lub jeśli wydawca wyraził zgodę, możliwe jest wyświetlenie jej podglądu, a w niektórych przypadkach nawet przeglądanie całej jej treści. Kopie książek zaliczanych do powszechnego dziedzictwa można pobrać w formacie PDF.

IntechOpen  intechopen

Platforma wydawcy czasopism i książek publikowanych w modelu Open Access - z różnych dziedzin wiedzy.

Internet Archive  internet archive  
Archiwum Internetu gromadzące bezpłatne zasoby cyfrowe: książki, czasopisma, nagrania, zdjęcia, filmy. Za pomocą Wayback Machine można odnaleźć archiwalną wersję strony internetowej, zaś katalog publikacji zawiera odsyłacze do dzieł z domeny publicznej dostępnych w kilku formatach do wyboru: HTML - do czytania on-line, PDF, e-PUB, MOBI, DAISY oraz DjVu.

Karst Information Portal  alt 
Ogólnodostępna biblioteka cyfrowa udostępniajaca imformację dotyczące krasu.

NORA (Natural Environment Research Council Open Research Archive) alt 
Repozytorium instytucjonalne zawierające publikacje naukowe i wyniki badań uczonych z czterech ośrodków badawczych NERC: British Antarctic Survey, British Geological Survey, UK Center for Ecology and Hydrology, National Oceanography Center.

OAIster oclc  
Wyszukiwarka otwartych zasobów cyfrowych. Wyszukuje zdigitalizowane książki, czasopisma, prace magisterskie i doktorskie, rękopisy, dane statystyczne, materiały multimedialne.

OpenDOAR  alt 
Katalog repozytoriów publikujących w modelu Open Access.

Open Library  alt  
Internetowy katalog książek oraz e-książek.  Zawiera odnośniki do miejsc, w których można książki kupić, wypożyczyć lub pobrać, a także do recenzji poszczególnych dzieł. Z uwagi na to, że działa w połączeniu z projektem udostępniającym skany książek, można już przeglądać niektóre pozycje niepodlegające prawom autorskim. Planowane jest też wprowadzenie funkcji drukowania na żądanie.

Otwórz Książkę  alt 
Cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Projekt jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW), w ramach Platformy Otwartej Nauki - ośrodka rozwoju otwartych zasobów naukowych oraz wiedzy i kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy.

POLONApolona logo

Biblioteka cyfrowa udostępniająca  zdigitalizowany zasób dziedzictwa narodowego zgromadzony przez centralną bibliotekę państwa Bibliotekę Narodową oraz największą i najstarszą bibliotekę uniwersytecką w kraju Bibliotekę Jagiellońską. W odpowiedzi na oczekiwania różnych grup użytkowników pozwala wykorzystać zasoby cyfrowe na potrzeby naukowe, artystyczne, historyczne i edukacyjne. Większość książek, map i atlasów, artykułów, czasopism i fotografii pochodzi z domeny publicznej. Część obiektów chronionych prawem autorskim udostępniana jest wszystkim użytkownikom na podstawie licencji udzielonych bibliotece, pozostałe dostępne są na specjalnych terminalach dostępnych w czytelni Biblioteki Narodowej lub innych bibliotekach na terenie Polski, które przystąpiły do projektu Academica.

PQDT Open  pqdtopen  

Repozytorium firmy ProQuest oferujące dostęp do rozpraw i dysertacji opublikowanych w Open Access.

Project Gutenberg  project gutenberg logo

Najstarszy projekt związany z e-bookami zainicjowany przez Michaela Harta w 1971 roku, którego celem było udostępnienie książek z domeny publicznej jak najszerszemu kręgowi czytelników. Aktualnie zbiory udostępniają ponad 60 tys. elektronicznych publikacji (również pliki muzyczne i filmy).

RCIN Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych    rcin logo

Misją repozytorium  jest ucyfrowienie i jak najszersze upowszechnianie zasobów nauki,
w szczególności piśmiennictwa oraz obiektów i danych naukowych pochodzących ze zbiorów Instytutów wchodzących w jego skład. Udostępniono  zarówno pozycje dawne (książki, czasopisma, mapy) zaliczone już do tzw. Domeny Publicznej,  jak i aktualnie wydawane czasopisma czy książki naukowe oraz kolekcje danych badawczych. Mała część z tych zasobów, ze względu na ochronę prawnoautorską, nie jest jeszcze udostępniana w otwartym dostępie. Są one sukcesywnie otwierane w miarę jak mija okres ich ochrony lub zostaną uzyskane wymagane licencje.

ReoPD (Repozytorium Otwartych Danych)  repod

Przeznaczone dla wszystkich polskich naukowców, ze wszystkich dziedzin nauki. Służy do otwartego udostępniania danych naukowych - takich, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej.

re3data (Registry of Research Data Repositories)  re3datalogo black

Międzynarodowa baza indeksująca repozytoria danych badawczych dotyczących wszystkich dziedzin wiedzy, prowadzona przez German Research Foundation.