Encyklopedie i słowniki

bab.la   babla logo 

Portal językowy oferujący darmowe dwujęzyczne słowniki on-line.

Cambridge Dictionary Online  cambridge

Earthquake glossary   
Słownik zawierający ponad 200 terminów dotyczących trzęsień Ziemi.

Encyclopedia.com    

Encyklopedia Gutenberga online gutenberga

Pochodzi z okresu międzywojennego i prezentuje ówczesny stan wiedzy. Zachowano oryginalną pisownię, dlatego też mogą wystąpić problemy z wyszukaniem niektórych słów, szczególnie zawierających literę „j” (na przykład: Anglja, Australja, bakterja itp.).

Encyklopedia PWN  pwn      

Evolution glossary 

Słownik zawierający ponad 500 terminów dotyczących ewolucji.

Leksyka   

Specjalistyczne słowniki Leksyka to źródło wiedzy z zakresu wszystkich specjalności językowych, od medycyny, przez technikę i prawo, po sport. Stale rozbudowywane  i fachowe. Tworzone przez specjalistów.

Ling.pl  logo  

Merriam Webster Online  merriam  

Międzynarodowy słownik hydrologiczny   hydrologiczny

Słownik tłumaczący terminy hydrologiczne w 14 językach.

One Look  img ol logo hp 264x84px

Słownik a zarazem katalog słowników z wielu dziedzin wiedzy.

Polski Słownik Biograficzny  logo ipsb   

Internetowa wersja Polskiego Słownika Biograficznego ukazującego się w Krakowie od roku 1935, z przerwą w latach okupacji hitlerowskiej i okresu stalinowskiego.  Autorami haseł PSB są najwybitniejsi specjaliści z kraju i zagranicy,  niejednokrotnie poświęcający danej postaci wiele lat swych badań i zaopatrujący opracowany przez siebie życiorys w bogatą dokumentację źródłową. Oprócz biogramów w serwisie dostępne są też materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci.

Słownik podstawowych terminów angielskich do ćwiczeń z geologii ogólnej. Rok I

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 

Słownik geologiczny  słownik geologiczny logo

Słownik języka polskiego PWN  pwn  

Serwis PWN. Słownik języka polskiego, ortograficzny i wyrazów obcych w jednym. Dodatkowo skorzystać można z poradni językowej oraz korpusu językowego.

Słownik synonimów - wyrażenia równoznaczne 
Synonim (bliskoznacznik) - wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście.

Słownik terminów krystalograficznych

Słownik krystalograficzny angielsko - polski.

Translatica  pwn

Translator, tłumacz oraz słowniki: angielski, niemiecki i rosyjski w jednym serwisie Wydawnictwa Naukowego PWN.

Understanding Evolution. Glossary 

Wielki słownik języka polskiego  screenshot 2020 08 25 wsjp

Elektroniczna forma WSJP. Wszystkie hasła są opatrzone informacjami dotyczącymi pochodzenia wyrazów, ich klasyfikacji tematycznej, właściwości składniowych. Można się z niego dowiedzieć jak odmienia się dany wyraz, jak należy go wymawiać, jakie relacje znaczeniowe łączą go z innymi słowami. Dostarcza także informacji na temat poprawności językowej, informuje m.in. o tym, które wyrazy mają charakter potoczny i nie powinny być używane w sytuacjach oficjalnych oraz które warianty form gramatycznych są dopuszczalne tylko w komunikacji nieoficjalnej lub uznawane za niezgodne z normą językową. Znaczenie każdego objaśnianego w nim wyrazu jest zilustrowane kilkoma przykładami użycia tego wyrazu - cytatami z autentycznych tekstów. Słownik ten jest opracowywany przez zespół językoznawców z Instytutu Języka Polskiego PAN, przy współudziale przedstawicieli innych polskich ośrodków naukowych.

Wikipedia  wikipedia   

Wikisłownik  wikisownik