Wyszukiwarki naukowe

 BASE

Jedna z najbardziej obszernych wyszukiwarek naukowych, zwłaszcza otwartych zasobów akademickich.  BASE jest obsługiwany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Bielefeldzie.
 

CiteSeer csx logo

Wyszukiwarka naukowa działająca na zasadzie indeksu cytowań.
 
 
Wyszukiwarka czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych.
 
 
Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych.
 

Wyszukiwarka umożliwiająca przeniesienie się do dowolnego miejsca na Ziemi i wyświetlanie zdjęć satelitarnych, map, ukształtowania terenu, budynków 3D
– od odległych galaktyk do kanionów w głębi oceanów. Można przeglądać bogate materiały geograficzne, zapisywać odwiedzone miejsca i udostępniać je innym.
 

Wyszukuje literaturę naukową z wielu dziedzin, zamieszczoną w materiałach recenzowanych, rozprawach naukowych, książkach, repozytoriach oraz stronach organizacji naukowych i akademickich.

Wyszukiwarka i katalog tematyczny artykułów z gazet, tygodników i czasopism popularnonaukowych.
 
 
Wyszukuje prace naukowe, artykuły, czasopisma, materiały konferencyjne, a także informacje o ludziach nauki, instytucjach oraz organizacjach naukowych (także w języku polskim).
 
 
Wyszukiwarka otwartych zasobów cyfrowych. Wyszukuje zdigitalizowane książki, czasopisma, prace magisterskie i doktorskie, rękopisy, dane statystyczne, materiały multimedialne.

SciCentral 
Przeszukuje zasoby naukowe z zakresu nauk ścisłych, medycznych, technicznych i ochrony środowiska.
 
 
Katalog i wyszukiwarka zasobów naukowych tworzonych przez organizacje rządowe USA.

SciSeek    sciseek336x90 trans

Narzędzie przeszukujące katalogi stron tworzone przez redaktorów, obejmuje nauki ścisłe i przyrodnicze.