Instrukcja korzystania z BIP

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego jest prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2176) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

Po lewej stronie ekranu znajduje się menu przedmiotowe (Menu serwisu BIP), które umożliwia poruszanie się po stronie podmiotowej BIP PIG-PIB. Nad menu znajduje się logo BIP zawierające odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl.

W prawej górnej części strony znajduje się pole wyszukiwania, pozwalające na szybkie odnalezienie informacji. W pole to należy wpisać słowo lub słowa kluczowe, a następnie kliknąć przycisk oznaczony lupą lub wcisnąć "Enter". Wyświetlona zostanie lista artykułów zawierających poszukiwaną treść.

Logo Państwowego Instytutu Geologicznego umieszczone w lewym górnym rogu zawiera odnośnik do głównej strony serwisu internetowego PIG-PIG (www.pgi.gov.pl).

W menu przedmiotowym znajdują się informacje dotyczące kontaktu z redaktorami BIP PIG-PIB.

Strony Biuletynu są wyposażone w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści poszczególnych artykułów. Lista zmian jest dostępna pod każdym artykułem po kliknięciu w "rejestr zmian".