Organy

Organami Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego są: