Organy

Organami Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego są:   

 

 

za treść odpowiada Adam Kordas