Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego działając na podstawie § 7 zarządzenia nr 32 Dyrektora PIG-PIB z dnia 15.09.2020 r. w sprawie powołania komisji wyborczej, określenia harmonogramu oraz trybu przeprowadzenia wyborów komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji

informuje:

Zgodnie z otrzymanym Protokołem Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w harmonogramie wyborów nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie kandydata na członka komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji w PIG-PIB.

W związku z powyższym zarządzone w/w zarządzeniem wybory uważa się za zakończone.

W najbliższym czasie zostanie wydane ponowne zarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczej, określenia harmonogramu oraz trybu przeprowadzenia wyborów komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji w Państwowym Instytucie Geologicznym — Państwowym Instytucie Badawczym.

Wytworzył/ła: Anita Starzycka
Opublikował/ła: Anita Starzycka