Struktura organizacyjna

 


Dyrektorowi Instytutu
bezpośrednio są podporządkowane następujące komórki organizacyjne Instytutu:

 1. Biuro Instytutu
 2. Biuro Zamówień Publicznych
 3. Biuro Prawne
 4. Zespół ds. BHP
 5. Zespół Audytu Wewnętrznego
 6. Pełnomocnik ds. Jakości
 7. Oddział Geologii Morza w Gdańsku
 8. Oddział Świętokrzyski w Kielcach
 9. Oddział Karpacki w Krakowie
 10. Oddział Górnośląski w Sosnowcu
 11. Oddział Pomorski w Szczecinie
 12. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu


Zastępcy dyrektora ds. służby geologicznej są podporządkowane następujące komórki organizacyjne tworzące pion służby geologicznej:

 1. Dział Koordynacji Zadań Służby Geologicznej
 2. Program Geologia Złożowa i Gospodarcza
 3. Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna
 4. Centrum Geozagrożeń
 5. Program Hydrogeologia i Środowisko
 6. Program Geologiczne Bazy Danych
 7. Program Modelowanie Procesów Geologicznych
 8. Program Narodowe Archiwum Geologiczne


Zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju są podporządkowane następujące komórki organizacyjne tworzące pion badań i rozwoju:

 1. Dział Planowania i Rozliczania Badań
 2. Zakład Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych
 3. Zakład Geologii Regionalnej
 4. Zakład Hydrogeologii i Geologii Środowiskowej
 5. Dział Wydawnictw
 6. Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej


Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych są podporządkowane następujące komórki organizacyjne tworzące pion administracyjno-ekonomiczny:

 1. Dział Finansowo-Księgowy
 2. Zespół Controllingu
 3. Dział Administracyjny
 4. Dział Informatyki


Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych są podporządkowane następujące komórki organizacyjne tworzące pion ogólny Instytutu:

 1. Biblioteka i Muzeum Geologiczne
 2. Zespół Laboratoriów, w skład którego wchodzą:
 1. Laboratorium Chemiczne
 2. Laboratorium Analiz w Mikroobszarze
 3. Centrum Badań Gruntów i Skał

 

 

 OBSZARY DZIAŁANIA ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

oddzialy pig