Skargi i wnioski

Zasady przyjmowania skarg i wniosków w PIG-PIB

 

1. Podstawa prawna

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego załatwiane są zgodnie z przepisami:

 • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

2. Przedmiot skargi / wniosku

Przedmiotem skargi/wniosku mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez PIG-PIB lub jego pracowników. W szczególności może nim być:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze art. 162 oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne art. 105,
 • ulepszenie organizacji pracy oraz poprawa zaspokajania potrzeb klientów w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze art. 162 oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne art. 105.

3. Wymogi formalne skargi / wniosku

Skarga / wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargi / wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego nie będą rozpatrywane.

4. Sposób i forma składania skarg / wniosków

Skargi i wnioski do PIG-PIB można składać:

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • faksem na nr 22 45 92 002 lub 22 45 92 004
 • pisemnie na adres PIG-PIB (siedziby głównej w Warszawie lub poszczególnych oddziałów)
 • osobiście w godzinach przyjęć: poniedziałek – piątek 9.00–15.00 pisemnie lub ustnie do protokołu, w tym przypadku protokół zostanie podpisany przez wnoszącego skargę / wniosek oraz osobę przyjmującą zgłoszenie; skargi/wnioski składa się w siedzibie głównej PIG-PIB w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 (wejście od ul. Wiśniowej) - do osób z Zespołu Obsługi Sekretariatów lub do Asystenta Dyrektora - oraz w siedzibach regionalnych:
  • Oddział Geologii Morza, ul. Kościerska 5, Gdańsk
  • Oddział Dolnośląski, ul. Jaworowa 19, Wrocław
  • Oddział Górnośląski, ul. Królowej Jadwigi 1, Sosnowiec
  • Oddział Karpacki, ul. Skrzatów 1, Kraków
  • Oddział Świętokrzyski, ul. Zgoda 21, Kielce
  • Oddział Pomorski, ul. Wieniawskiego 20, Szczecin

5. Przyjęcia interesantów

Dyrektor Instytutu albo zastępujący go w tym dniu Dyrektor przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 13.00–14.00 w swoim gabinecie (pok. 207, budynek im. J. Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie).
Na spotkanie można zapisać się osobiście w siedzibie głównej PIG-PIB: Warszawa, ul. Rakowiecka 4, w budynku im. Jana Wyżykowskiego lub telefonicznie pod numerem 22 45 92 163 lub końcówki 488, 104, 594. w godz. 9.00–15.00

6. Zgłoszenia dotyczące wystąpień geologicznych zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof naturalnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwowa Służba Geologiczna (PSG) zobowiązana jest do współpracy z organami administracji rządowej oraz samorządowej i realizacji określonych zadań. Zgłoszenie dotyczące wystąpień geologicznych zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof naturalnych należy w pierwszej kolejności przesłać do odpowiedniego organu administracji. Następnie zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji i w uzasadnionych przypadkach przekazane PSG wraz odpowiednim pismem i protokołem oględzin z miejsca zdarzenia. Na tej podstawie PSG podejmie stosowne działania.

  Data utworzenia: 08.04.2015

Zmodyfikował/ła: Anita Starzycka