Rada Naukowa PIG-PIB

KADENCJA 2017–2021


Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na lata 2017 - 2021 przedstawia się następująco:


Przewodniczący

 • prof dr hab. Zdzisław MIGASZEWSKI - Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Zastępca przewodniczącego

 • dr Jolanta MAJ - Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska
 • prof. dr hab. Antoni WÓJCIK - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy


Członkowie

 • prof. dr hab. Agnieszka GAŁUSZKA - Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Aleksandra KOZŁOWSKA - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. inż. Marek KRĄPIEC - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Arkadiusz KUSTRA - Wydział Górnictwa i Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej MUSZYŃSKI – Zakład Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Tadeusz GOREWODA - Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Metali Nieżelaznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • prof. dr hab. Tadeusz PERYT - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Łukasz PLEŚNIAK - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • mgr Monika CHRYPLEWICZ - KAŁWA - Departament Nadzoru Geologicznego, Ministerstwo Środowiska
 • dr hab. Magdalena SIKORSKA - JAWOROWSKA, prof. nadzw. - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. inż. prof. IGSMiE PAN Radosław TARKOWSKI - Pracownia Geotechnologii Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ prof. nadzw. - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy


KOMISJE STAŁE RADY NAUKOWEJ PIG-PIB


Komisja Nauki i Doskonalenia Kadry Naukowej

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec

Zastępca

 • dr hab. Magdalena Sikorska -Jaworowska, prof. nadzw. PIG-PIB

Członkowie

 • prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
 • dr hab. inż. prof. IGSMiE PAN Radosław Tarkowski


Komisja Ekonomiczno-Organizacyjna

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Arkadiusz Kustra

Zastępca

 • dr Łukasz Pleśniak

Członek

 • mgr Monika Chryplewicz - Kałwa


12.02.2019 r.

 

Skróty protokołów z posiedzeń Rady Naukowej

 

Wytworzył/ła: Urszula Fijałkowska
Opublikował/ła: Anita Starzycka
Zmodyfikował/ła: 06.03.2019 r.