Bilans Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski

  bilans perspektywicznych zasobów kopalin

 

icon Bilans Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski wg stanu na 31.12.2009 (9.41 MB)

 

 

 

 

 

 

 

Bilans Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski został wykonany na zlecenie Ministra Środowiska, a sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to kolejna publikacja tego typu, przygotowana po dłuższej, bo aż 17-letniej przerwie od poprzedniego wydania. Konieczność ciągłej aktualizacji bilansu zasobów perspektywicznych wynika przede wszystkim z postępu w badaniu budowy geologicznej kraju. Celem nadrzędnym opracowania jest zapewnienie rządowi możliwie dokładnej informacji o bazie surowcowej państwa.

Zasoby przewidywane i obszary występowania kopalin podstawowych i niektórych kopalin pospolitych wydzielono w trzech kategoriach, tj. prognostycznych, perspektywicznych i hipotetycznych. To zróżnicowanie kategorii uwzględnia aktualną wiedzę o typach złóż, jednostkach geostrukturalnych, formacjach skalnych oraz przesłankach i oznakach występowania złóż w odniesieniu do kryteriów geologicznych i bilansowości złóż. Dla kopalin pospolitych, takich jak kopaliny ilaste ceramiki budowlanej czy kruszywo naturalne piaskowo-żwirowe, podstawowym materiałem do analiz i wydzielenia obszarów perspektywicznych i prognostycznych były informacje zawarte na Mapie Geologiczno-Gospodarczej i Mapie Geośrodowiskowej Polski, w skali 1:50 000. W stosunku do poprzednich opracowań kopalinom pospolitym poświęcono więcej miejsca, z uwagi na ich rosnące znaczenie dla budownictwa ogólnego i drogowego. Ze względu na powszechność występowania tych kopalin w zbliżonych warunkach geologicznych, na powierzchni ziemi bądź pod niewielkim nadkładem, zastosowano dla określenia ich zasobów prognostycznych i perspektywicznych klucz geograficzno-administracyjny, ułatwiający ich lokalizację. Z uwagi na funkcjonalność zdecydowano się na zamieszczenie w obrębie poszczególnych rozdziałów swego rodzaju ekstraktów, w których zawarte są najważniejsze informacje o danej kopalinie, jej zasobach udokumentowanych i perspektywicznych, zestawionych najczęściej w formie tabel.

W opracowaniu niniejszym szczególną uwagę zwrócono na problematykę ochrony środowiska. Jest to element bardzo istotny w przypadku niektórych kopalin, których złoża występują na obszarach chronionych, co często wyklucza eksploatację.


KONTAKT

Stanisław Wołkowicz
Zakład Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 459 2584