Zapraszamy na referat pt. "Na styku geologii i wadliwej filozofii"

Jan Koziar: 6 marca 2017 r. godzina 10.00, Oddział Dolnośląski PIG-PIB we Wrocławiu

6 marca 2017 r. o godz. 10.00 odbędzie się w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB we Wrocławiu posiedzenie naukowe, na którym referat p.t.:

Na styku geologii i wadliwej filozofii

wygłosi Jan Koziar

Posiedzenia naukowe odbywają się w sali konferencyjnej Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu przy ul. Jaworowej 19

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Zobacz koniecznie:

Terminarz posiedzeń naukowych w I półroczu 2017 r. w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB