Studenci ruszyli w Polskę...

Ponad 300 lekcji w prawie stu szkołach w całej Polsce przeprowadzą studenci przeszkoleni przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Tematem zajęć są wybrane surowce Polski.

Pierwsze wykłady już się odbyła, cały cykl zakończy się w czerwcu. Studenci zostali wyposażeni w foldery edukacyjne, prezentacje oraz okazy geologiczne. Lekcje poświęcone są m.in. węglowi brunatnemu, soli kamiennej, miedzi, a także innym zasobom naturalnym naszego kraju oraz ochronie środowiska. Prowadzone są w ramach akcji Surowce z klasą.

Sito wstępnej selekcji przeszło 24 studentów. Wybór ochotników został przeprowadzony w grudniu zeszłego roku w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Kandydaci musieli przygotować i przesłać do Instytutu krótki film o sobie, a następnie zaliczyć test z geologii i wiedzy o wybranych surowcach mineralnych Polski. Ostatnim etapem rekrutacji były rozmowy kwalifikacyjne, podczas których kandydaci na wykładowców prezentowali swoją wiedzę, a także dotychczasowe osiągnięcia, doświadczenie i zainteresowania. Wyselekcjonowani studenci reprezentują Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski.

20170317 091453

Trwa wykład o surowcach mineralnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu

W styczniu młodzi wykładowcy przeszli szkolenie naukowe przeprowadzone przez ekspertów PIG-PIB  – dr. Jacka Kasińskiego, dr. hab. Grzegorza Czapowskiego oraz dr. hab. Sławomira Oszczepalskiego. Zasady prezentacji oraz wystąpień publicznych przybliżył im dr Paweł Pietrzykowski.

Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Lista szkół - uczestników ze względów technicznych musiała być jednak ograniczona. W ciągu niespełna kilku godzin po ogłoszeniu naboru limit lekcji został wyczerpany.

20170317 095147

Zajęcia o surowcach w Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu

Tak wielka popularność tego edukacyjnego przedsięwzięcia to efekt sukcesu pierwszej edycji akcji „Student Wykładowcą”, zorganizowanej przez Instytut w 2015 r. Zajęcia prowadzone wówczas w szkołach poświęcone były poszukiwaniu i wydobywaniu węglowodorów z formacji łupkowych oraz związanym z tym aspektów środowiskowych. W akcji uczestniczyło wówczas ponad sto szkół z 12 województw. W ciągu prawie trzech miesięcy wyszkoleni przez PIG-PIB studenci przeprowadzili 312 lekcji, w których łącznie wzięło udział blisko 8 tysięcy uczniów. Ogromne zainteresowanie tym przedsięwzięciem oraz pozytywne opinie środowiska akademickiego skłoniły PIG-PIB do kontynuowania projektu.

20170317 113906

Student - wykładowca i uczniowie z Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu

Akcja Student Wykładowcą 2 jest organizowana i prowadzona przez pracowników Programu Edukacja Geologiczna PIG-PIB w ramach zadania „Działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i studentów na temat surowców mineralnych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej”. To jeden z etapów projektu „Działalność informacyjna państwowej służby geologicznej w zakresie udostępniania danych nt. występowania i dostępności surowców mineralnych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Projekt jest realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj także: Student wykładowcą geologii.

autor: Maja Kowalska

zdjęcia: D. Skrzypczak