Toggle Tytuł Data Pobierz
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. Nowy Pobierz (pdf, 3.04 MB)
pdf Mapa zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzien 31 grudnia 2020 r. Nowy Pobierz (pdf, 5.38 MB)
pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.11.2021 - 30.11.2021 Pobierz (pdf, 6.88 MB)
pdf Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Pobierz (pdf, 1.36 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r. Pobierz (pdf, 5.26 MB)