Toggle Tytuł Data Pobierz
pdf Hydrogeologia zlewni Nidy oraz problemy zagospodarowania i ochrony zasobów wód podziemnych Nowy Pobierz (pdf, 5.16 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019 Nowy Pobierz (pdf, 6.77 MB)
pdf Mapa zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski stan na 31.12.2018 r Pobierz (pdf, 3.19 MB)
pdf Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Pobierz (pdf, 2.70 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.09.2019 do 30.09.2019 Pobierz (pdf, 4.59 MB)