pdf Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo 10.10.2019 r. - Zaproszenie na sesję

W PSH-Materialy konferencyjne

Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo 10.10.2019 r. - Zaproszenie na sesję

Czysta woda i gleba to czyste i zdrowe uprawy...

 


Bez czystego środowiska nie będzie zdrowej żywności, dlatego w interesie nas wszystkich, zarówno konsumentów jak i producentów żywności jest dbałość o środowisko i korzystanie
z niego w sposób zapewniający długoterminową efektywną ochronę. Tak powinno być! A jak jest? Czy wody podziemne i powierzchniowe są zanieczyszczone związkami azotu pochodzenia rolniczego oraz środkami ochrony roślin?

Zapraszamy na sesję  10.10.2019 r. | 12:45-14:45 | Międzynarodowe Targi Poznańskie [Pawilon nr VII]

Program sesji w załączniku.