P1030318Oddział Geologii Morza PIG-PIB był gospodarzem corocznego spotkania Grupy Roboczej Międzynarodowej Rady Badań Morza ds. Wpływu Eksploatacji Osadów Morskich na Ekosystem Morski. Spotkanie odbyło się w Gdańsku w dniach 18-22 kwietnia 2016 r.