Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zmiany paleośrodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden/sarmat Krajowy 2008 2011
Chronostratygrafia osadów mórz plejstoceńskich w Polsce na podstawie zintegrowanych badań geologicznych Krajowy 2009 2012
Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeńskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego) Krajowy 2008 2010
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów Krajowy 2007 2010
Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz określenie zasad wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Kr Krajowy 2008 2010
Realizacja mapy geologicznej w skali 1 , 50 000 dla polsko-niemieckiego pogranicza, arkusz Eisenhűttenstadt/Cybinka (współpraca PIG Oddział Dolnośląski i LBGR Brandenburg), etap II - przygotowanie materiałów autorskich do publikacji Krajowy 2010 2012
Atlas geologiczny regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2009 2011
Atlas mikroskamieniałości - nanoplankton wapienny (część I - paleogen) Krajowy 2009 2011
Mapa geomorfologiczna Trójmiasta w skali 1 , 50 000 Krajowy 2009 2010
Przygotowanie do opracowania metodyki tworzenia przestrzennych modeli 3D wgłębnej budowy geologicznej wybranych arkuszy map SmgP w skali 1,50 000 Krajowy 2009 2010