Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Geneza mikrokonkrecji syderytowych z holoceńskich osadów rzeki Guadiana (Portugalia) w oparciu o analizę udziałów izotopów stabilnych tlenu, węgla i siarki oraz analizę pierwiastków ziem rzadkich w mikroobszarach, z zastosowaniem mikrosondy jonowej SHRIMP Międzynarodowy 2015 2018
InSARap Interferometria radarowa z zastosowaniem danych trybu TOPS satelity SENTINEL-1 - Studium wykonalności Międzynarodowy 2014 2015
Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe
Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej
Międzynarodowy 2016 2019
MUSE Managing Urban Shallow geothermal Energy Międzynarodowy 2018 2021
GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji Międzynarodowy 2018 2021
Wykonanie 6 projektów prac geologicznych dla 49 reambulowanych arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 , 50 000 Krajowy 2009 2010
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część I - aktualizacja 485 arkuszy Mapy geologiczno-gospodarczej Polski wraz z wprowadzeniem warstwy składowanie odpadów i geochemia środowiska Krajowy 2008 2012
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część II - aktualizacja Mapy geośrodowiskowej Polski, wprowadzenie nowych treści wybranych warstw informacyjnych Krajowy 2008 2012
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część III - prace towarzyszące Krajowy 2008 2012
Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1 , 10 000 - etap II, arkusze, Magura Witowska, Gubałówka, Góra Furkaska, Schronisko Ornak, Jarząbczy Wierch, Czerwone Wierchy II, Małe Ciche, Brzegi, Schronisko Murowaniec Krajowy 2008 2011