Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Fizykochemiczne efekty sekwestracji CO² w łupkach gazonośnych na Pomorzu (ShaleSeq) Międzynarodowy 2014 2017
Maceracja próbek holoceńskich osadów dennych Morza Bałtyckiego pobranych z rdzeni wiertniczych wykonanych w ramach programu IODP-347 Międzynarodowy 2014 2015
Geopark Niecki Śródsudeckiej - transgraniczny obszar współpracy polsko-czeskiej Międzynarodowy 2014 2015
Panaeuropejskie Laboratorium Wychwytu i Składowowania Dwutlenku Węgla - faza II Międzynarodowy 2013 2014
Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. Międzynarodowy 2014 2015
Współudział w międzynarodowej sieci badawczej COST Międzynarodowy 2015 2017
Surowce wtórne w górnictwie miejskim i odpadach pogórniczych (WP4) Międzynarodowy 2015 2017
Paneuropejskia Infrastruktura Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla Międzynarodowy 2015 2017
Pomiary, monitorowanie i łagodzenie wpływu na środowisko oddziaływania gazu łupkowego (akronim: M4ShaleGas) Międzynarodowy 2015 2017
Analiza potencjału informacji o surowcach mineralnych Międzynarodowy 2015 2018