Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Integracja regionalnych danych geologiczno-górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na potrzeby przestrzennego modelowania zasobów złóż surowców naturalnych Krajowy 2019 2022
Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej Krajowy 2019 2023
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) Krajowy 2019 2020
Sprawdzanie prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych – etap pilotażowy Krajowy 2020 2021
Modelowanie budowy geologicznej basenów sedymentacyjnych Polski – model budowy geologicznej Niecki Szczecińskiej – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2020 2023
Opracowanie profili głębokich otworów wiertniczych - zadanie ciągłe Krajowy 2020 2023
Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa Krajowy 2020 2024
Określenie przepływów handlowych surowców kluczowych i strategicznych dla polskiej gospodarki w świetle obecnego i prognozowanego zapotrzebowania krajowego na surowce Krajowy 2020 2021
Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP - wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe. Krajowy 2020 2021
Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej Krajowy 2020 2021