Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej Krajowy 2008 2011
Geologia, petrologia i wiek permskich skał wulkanicznych południowo-wschodniej części niecki śródsudeckiej Krajowy 2009 2012
Skałki egzotyczne w Karpatach fliszowych, wiek, pochodzenie i położenie w sukcesji sedymentacyjnej Krajowy 2008 2011
Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego - model budowy geologicznej - jego aspekt utylitarny Krajowy 2007 2010
Zasięg basenu swekofeńskiego i źródła materiału detrytycznego w południowej części Fennoskandii - geochronologia detrytycznych cyrkonów i analiza proweniencji proterozoicznych skał metaosadowych Krajowy 2008 2011
Procesy diagenetyczne w skałach z pogranicza stref facjalnych ordowiku, skańskiej i szwedzko-łotewskiej (rejon Gdańsk-Prabuty) Krajowy 2007 2010
Geochemistry of the surface Baltic sediments - opracowanie i wydanie monografii Krajowy 2008 2011
Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej Polski Krajowy 2005 2011
Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania budowy nowych dróg krajowych i linii kolejowych Krajowy 2009 2011
Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód termalnych niecki podhalańskiej z uwzględnieniem transgranicznego przepływu wód Krajowy 2009 2011