Special Papers - Tom 6 (2001)


PALAEOZOIC PORPHYRY MOLYBDENUM–TUNGSTEN DEPOSIT IN THE MYSZKÓW AREA, SOUTHERN POLAND

Maciej PODEMSKI

Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstrakt. Porfirowe złoże molibdenowo-wolframowe w Myszkowie jest jednym z szeregu złóż miedziowo-porfirowych odkrytych w południowej Polsce, w słabo rozpoznanej strefie skał prekambryjsko-paleozoicznych obszaru Kraków-Lubliniec. Złoże myszkowskie występuje w kompleksie słabo zmetamorfizowanych skał proterozoiczno (wend)-dolnopaleozoicznych (dolny kambr), intrudowanych przez skały magmowe, głównie granodiorytowe. Wiek skał magmowych oraz mineralizacji kruszcowej określony został na górny karbon. Warto podkreślić, iż w Europie nie są znane inne złoża miedziowo-porfirowe tego wieku.
Zarówno skład chemiczny i mineralogiczny mineralizacji kruszcowej złoża w Myszkowie, jak i występujące w nim rodzaje użylenia, są charakterystyczne dla złóż miedziowo-porfirowych, związanych z wapniowo-alkalicznymi masywami magmowymi. Złoże myszkowskie zbudowane jest głównie z żył o charakterze sztokwerku. Rzadsze są minerały skarnowe. Wyróżniono w nim kilka stadiów mineralizacji kruszcowej. Pięć z nich związanych jest ściśle z powstaniem złoża porfirowego. Hipoteza wielostadialnej genezy mineralizacji myszkowskiej wsparta została wynikami analizy czynnikowej danych pochodzących z badań geochemicznych wybranych rdzeni wiertniczych.
Złoże w Myszkowie jest wzbogacone w Cu i Mo, natomiast jest bardzo ubogie w Au. W porównaniu z innymi złożami miedziowo-porfirowymi, związanymi z masywami wapniowo-alkalicznymi, złoże w Myszkowie jest niezwykle wzbogacone w wolfram. Dlatego uznano, że reprezentuje ono unikatowy typ złoża porfirowego: molibdenowo-wolframowy.
Ogólnie biorąc, skład mineralny oraz mineralizacja kruszcowa złoża myszkowskiego są charakterystyczne dla głębszych partii złóż miedziowo-porfirowych. Nie można więc wykluczyć, że górna część złoża myszkowskiego, być może najbogatsza w mineralizację kruszcową, została między górnym karbonem a triasem usunięta przez erozję. W obniżonych częściach obszaru Kraków-Lubliniec mogły jednak zachować się inne, pełniejsze złoża typu myszkowskiego, być może posiadające nawet wzbogaconą strefę wietrzeniową.

Słowa kluczowe: porfirowe złoże molibdenowo-wolframowe, paleozoiczne złoże typu miedziowo-porfirowego, fluidy magmowe i pomagmowe, strefowość mineralna, strefowość geochemiczna, analiza czynnikowa, model mineralizacji, geneza mineralizacji.

pdf  Pełny tekst (3.92 MB)