Prace PIG - Tom 187 (2006)


WALORYZACJA I RANKING ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE

Jacek R. KASIŃSKI1, Marcin PIWOCKI1, Sławomir MAZUREK2


1Państwowy Instytut Geologiczny, 00-950 Warszawa, ul. Rakowiecka 4; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2
Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie,ul. 600-lecia 9, 62–540 Kleczew


Abstrakt. W pracy zaproponowano metodykę i przeprowadzono szczegółową waloryzację wszystkich niezagospodarowanych złóż węgla brunatnego w Polsce, uwzględniając aspekty ekonomiczne eksploatacji (opłacalność wydobycia), sozologiczne (poziom konfliktu potencjalnej eksploatacji ze środowiskiem) oraz socjalne (poziom społecznej akceptacji inwestycji).
Istotne znaczenie ma waloryzacja ekonomiczna, ponieważ w warunkach gospodarki rynkowej złoża, których eksploatacja nie będzie spełniać kryteriów ekonomicznych, nie będą eksploatowane z powodu braku zainteresowania potencjalnych inwestorów. Ten rodzaj waloryzacji przeprowadzono metodą punktu utopijnego na podstawie danych parametrycznych: kubaturowego współczynnika nadkładu, średniego kosztu jednostkowego zdejmowania nadkładu i udziału kosztów zdejmowania nadkładu w całości kosztów eksploatacji. Dokonanie waloryzacji ekonomicznej umożliwiło odrzucenie z dalszych rozważań wszystkich złóż, których potencjalna eksploatacja nie będzie ekonomicznie opłacalna oraz sporządzenie listy rankingowej złóż pod kątem kolejności przyszłego zagospodarowania, na podstawie opłacalności eksploatacji. Dla wytypowanych złóż przeprowadzono waloryzację sozologiczną metodą sumowania rang przy uwzględnieniu siły wpływu poszczególnych elementów antropopresji i wrażliwości poszczególnych elementów środowiska, a także waloryzację socjalną (również metodą sumowania rang) przy zastosowaniu oryginalnie opracowanej metodyki.
Kompleksowa waloryzacja złóż doprowadziła do wytypowania grupy 41 złóż spełniających kryteria ekonomiczne, z których 12 należy wstępnie odrzucić ze względu na niezwykle wysoki poziom konfliktu potencjalnej eksploatacji ze środowiskiem. Ponadto pięć kolejnych złóż należy odrzucić ze względu na bardzo niski poziom spodziewanej akceptacji społecznej inwestycji. Dla pozostałych 24 sporządzono listę rankingową pod kątem przyszłej potencjalnej eksploatacji.

Słowa kluczowe: złoża węgla brunatnego, waloryzacja ekonomiczna, waloryzacja sozologiczna, waloryzacja socjalna, Polska.